Publiek belang

Eind 2014 presenteerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de controlerend accountant te verbeteren. Een groot deel van de maatregelen is inmiddels door accountantsorganisaties geïmplementeerd. Om een verdere impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole hebben de grote en middelgrote kantoren, SRA en NBA in 2017 een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld. Deze publiceerde in juni 2017 de Veranderagenda Audit, die in november 2017 werd geactualiseerd en in november 2018 is aangescherpt.