Nieuws

Bestuursrechter geeft AFM gelijk over boete aan JPA wegens overtreding vergunningplicht

De bestuursrechter vindt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in juli 2022 terecht een boete heeft opgelegd aan accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler & Co (JPA). De AFM deelde aan JPA een bestuurlijke boete uit van € 75.000, omdat het kantoor zonder oob-vergunning een wettelijke controle verrichtte bij een organisatie van openbaar belang.

JPA ging tegen de boete in beroep, maar de bestuursrechter concludeert nu dat AFM de boete terecht heeft opgelegd. De boete wordt wel verlaagd naar € 71.250 euro, omdat de uitspraak te lang op zich heeft laten wachten.

JPA heeft een vergunning van de AFM voor het verrichten van reguliere wettelijke controles, maar geen oob-vergunning. Het kantoor voerde begin 2019 een wettelijke controle uit van een jaarrekening over het boekjaar 2018, bij een onderneming die gedurende dat hele boekjaar een beursgenoteerde oob-was.

Hiermee trad JPA buiten de reikwijdte van haar vergunning, stelt de AFM in een bericht op haar website. " Dat de onderneming op het moment van de afgifte van de controleverklaring door JPA geen oob meer was, maakt dat niet anders." 

Balansdatum doorslaggevend

De AFM heeft steeds benadrukt dat de situatie op balansdatum van het te controleren boekjaar doorslaggevend is voor de vraag of sprake is van een wettelijke controle van een oob. In dit geval was de controlecliënt gedurende het gehele door JPA gecontroleerde boekjaar een oob.

Volgens de rechter vloeit daaruit logisch voort dat op de financiële verantwoording over dat boekjaar de oob-regels van toepassing zijn. Aan de vraag naar de balansdatum als het relevante peilmoment, is de rechter niet toegekomen, aldus de AFM.

Verlaging boete

De rechtbank heeft de oorspronkelijke boete wel met vijf procent verlaagd, wegens overschrijding van de redelijke termijn; er is niet binnen twee jaar na het boetevoornemen uitspraak gedaan.

JPA heeft zes weken de tijd om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.