Nieuws

Eumedion: aanwijsbevoegdheid voor NBA lijkt minder nodig

Eumedion betwijfelt of de NBA nog de bevoegdheid moet krijgen om aan een beursgenoteerde onderneming een accountantskantoor 'toe te wijzen', als die onderneming er zelf niet in slaagt een accountantskantoor te contracteren. Dankzij de 'Portugalroute' lijkt dat minder snel nodig.

"De recente toetreding van een aantal buitenlandse accountantskantoren op de Nederlandse markt duidt erop dat er geen sprake (meer) is van marktfalen", schrijft Eumedion in een aan de Tweede Kamer gestuurd commentaar op het wetsvoorstel voor de Wijzigingswet accountancysector.

De organisatie voor institutionele beleggers wijst er op dat het aantal accountantskantoren dat de jaarrekening van beursfondsen mag controleren inmiddels is gestegen van zes naar acht, door de registratie van twee accountantskantoren uit twee andere EU-lidstaten in Nederland.

Die twee 'nieuwe' oob-accountantskantoren, uit Portugal en Cyprus, gaan de jaarrekeningen controleren van beursgenoteerde ondernemingen die tot voor kort geen accountantskantoor konden vinden en daardoor op het 'strafbankje' van Euronext zaten.

Heroverwegen

"Op voorhand kan niet worden gesteld dat de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole door de externe accountants van deze kantoren onder de maat zal zijn", aldus Eumedion. 

Mocht de controle toch tekortschieten, dan kan toezichthouder AFM de betrokken accountant voor de tuchtrechter dagen en in overleg treden met publieke toezichthouders in de betreffende EU-lidstaten. Eumedion roept de Tweede Kamerleden daarom op de voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid voor de NBA, die onderdeel is van de wijzigingswet, te heroverwegen.

De belangenorganisatie steunt wel de andere voorstellen die in het wetsvoorstel staan, zoals het verduidelijken van de medeverantwoordelijkheid van accountantsorganisaties voor de controlekwaliteit, de invoering van kwaliteitsindicatoren en het versterken van de interne governance van accountantsorganisaties.

Brief Eumedion aan Tweede Kamer inzake Wetsvoorstel Wijzigingswet accountancysector

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.