Nieuws

Tweede Kamer heeft veel vragen over nieuwe accountantswet

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft, als voorbereiding op de behandeling van de Wijzigingswet accountancysector, een flink aantal vragen gesteld aan minister Van Weyenberg van Financiën.

De Kamercommissie heeft voor het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel het commissielid Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) tot 'wetgevingsrapporteur' benoemd. Hij heeft namens de commissie een schriftelijke inbreng en een aantal vragen "van verdiepende en verduidelijkende aard" opgesteld aan de minister. Ook andere commissieleden hebben vragen bij het wetvoorstel.

Zo vraagt de Kamercommissie om een definitie van het begrip 'controlekwaliteit' en om inzicht in relevante regelgeving. Ook wil de commissie meer weten over de wijze waarop de aanbevelingen van de toenmalige Commissie toekomst accountancysector (Cta) zijn opgevolgd.

De commissie vreest bij de invoering van de kwaliteitsindicatoren (AQI's) voor "stapeling" van steeds weer nieuwe rapportageverplichtingen richting toezichthouder AFM, de NBA of een eigen branchevereniging. Wat gaan de AQI's bijdragen aan de kwaliteit van de controle en waarom is er niet gekozen voor een proefperiode, vraagt de commissie zich af.

Capaciteitsproblemen

Ook de aanwijzingsbevoegdheid van de NBA is reden voor vragen vanuit de Kamercommissie, evenals de capaciteitsproblemen in de sector door een te beperkte instroom van nieuwe accountants. Het aantal kleinere en middelgrote kantoren daalt. Is het wetsvoorstel ook gericht op het tegengaan van die ontwikkeling, wil de commissie weten.

Verder wordt in de reactie van de commissie gevraagd naar de vermindering van regeldruk, naar de rol van de NBA in het toezicht en naar de betaalbaarheid van controles in het mkb. Met name vanuit de SRA is aan de Kamercommissie input geleverd voor de vragen aan de minister.

Rondetafelgesprek

De Tweede Kamer organiseerde recent een rondetafelgesprek met de sector, ter voorbereiding van de behandeling van de Wijzigingswet accountancysector. Zowel de SRA, de AFM, de Autoriteit Persoonsgegevens als de NBA namen deel aan dat gesprek. Ook heeft de Kamercommissie zelf een wetenschapstoets laten verrichten bij de nieuwe accountantswet.

Na beantwoording van de vragen door de minister van Financiën volgt later een debat in de Tweede Kamer over de wijzigingswet; een datum daarvoor is nog niet bekend.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.