Nieuws

Kamervragen controle jaarrekening Alliade Zorggroep

Tweede Kamerleden Otwin van Dijk (PvdA) en Renske Leijten (SP) hebben vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de handelwijze van bestuurders bij Alliade Zorggroep. Enkele van die vragen betreffen de controle van de jaarrekening.

Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris Van Rijn onafhankelijk onderzoek laat doen naar mogelijke belangenverstrengeling bij de uitbesteding van werk door de twee directeuren van de Friese zorgorganisatie Alliade. De mannen hebben werk uitbesteed aan bedrijven waar zij zelf aandeelhouder van zijn. De aankondiging van Alliade dat de zorggroep zelf extern onderzoek laat doen naar de gang van zaken is voor de Kamer onvoldoende.

Uit de reeks van bijna twintig Kamervragen gaan de vragen 8 en 9 specifiek over de rol van de controlerend accountant:

"Door wie zijn jaarrekeningen van de Alliade Zorggroep de afgelopen jaren goedgekeurd en is deze belangenverstrengeling bij het controleren van de jaarrekeningen van Alliade Zorggroep aan het licht gekomen? Zo ja, welke actie is er ondernomen door de accountants toen deze belangenverstrengeling aan het licht kwam? Zo nee, hoe kan het dat deze jarenlange en omvangrijke belangenverstrengeling niet aan het licht is gekomen?"

"Klopt het dat de accountant die de jaarrekeningen controleerde bij Alliade Zorggroep tevens adviseerde over het opzetten van onderaannemingen/dochterbedrijven? Is het wenselijk om enerzijds adviseur, anderzijds controleur bij een zorginstelling te zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?"

Antwoord

In een antwoord aan de Kamer schrijft Van Rijn dat de onderste steen boven moet komen. Hij heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingeschakeld bij het onderzoek.

De jaarrekening over 2014 van Alliade is gecontroleerd en goedgekeurd door KPMG. Alliade is op basis van de huidige definitie geen organisatie van openbaar belang (oob) en dus niet gehouden aan een scheiding van controle- en advieswerkzaamheden.

De uitbreiding van de huidige oob-definitie naar onder meer zorginstellingen (maatregel 4.9 uit het rapport In het publiek belang) wordt onderzocht in het kader van de daarvoor noodzakelijke wetswijziging.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.