Nieuws

PwC onderzoekt voor de derde keer fraudegerucht Hogeschool Utrecht

Bestuursvoorzitter Jan Bogerd heeft huisaccountant PwC gevraagd om ook forensisch onderzoek te doen naar fraude en andere onregelmatigheden. Al twee keer eerder bogen onderzoekers zich over de fraudegeruchten.

"Het gaat niet om een onderzoek naar fraude, maar naar schending van integriteit", corrigeert woordvoerder David Uitdenbogaard van de Hogeschool Utrecht. Hij reageert op de berichtgeving in NRC Handelsblad, waarin melding werd gemaakt van de speurtocht naar fraude.

Dit onderzoek is er gekomen op basis van de berichtgeving begin april over schimmige betalingen aan externe medewerkers. Bijvoorbeeld van een interimmer die veertig uur voor een week werk declareerde, maar die volgens werkbriefjes en aantekeningen in de agenda elders aan de slag was.

Onregelmatigheden

Eerder deed de afdeling corporate control van de hogeschool hier onderzoek naar. Hoffman Bedrijfsrecherche heeft dat onderzoek gecheckt. Onregelmatigheden kwamen niet naar voren. Ook de accountantscontroles van PwC brachten geen fraude aan het licht. In de jaarverslagen staat hier niets over.

Wel dat het de hogeschool ernst is met financieel toezicht, blijkt uit het jaarverslag 2014. Daarin staat dat de auditcommissie van de hogeschool veel aandacht heeft besteed aan interne beheersing en control.

Eigen onderzoek

Het forensisch onderzoek van PwC, dat nu voor de derde keer speurt naar fraude, is een rechtstreeks gevolg van de krantenberichten, bevestigt bestuursvoorzitter Jan Bogerd. "Er loopt op dit moment een onderzoek door Forensic Services van accountskantoor PwC naar aanleiding van hetgeen NRC met ons besproken heeft."

Volgens hem borduurt dit PwC-onderzoek voort op het eerdere onderzoek van de eigen controllers. "De accountant doet eigen onderzoek op basis van eerder onderzoek dat corporate control heeft uitgevoerd naar aanleiding van de signalen die binnenkwamen", zei hij onlangs in het magazine van de hogeschool. "Het gaat om eigen onafhankelijk onderzoek zodat het een oordeel kan vormen in het kader van de controle van de jaarstukken."

Belangenverstrengeling

Verder meldt NRC Handelsblad dat PwC nieuwe aantijgingen onderzoekt, waaronder een brief met een puntsgewijze opsomming van vriendjespolitiek in het veranderteam van de hogeschool. De brief werd dateert uit april.

Dat PwC al jaren de boeken controleert van de hogeschool en nu forensisch onderzoek doet in de administratie, is niet vreemd, stelt woordvoerder Uitdenbogaard. "Ik hoef toch niet uit te leggen dat accountantskantoren verschillende rollen bekleden. Ik zie dat niet als belangenverstrengeling. We bepalen zelf hoe we onze accountant inzetten."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.