Nieuws

Merendeel gemeenten nog geen accountantsverklaring

Acht op de tien gemeenten heeft nog geen accountantsverklaring, terwijl de jaarrekening uiterlijk 15 juli ingeleverd moet worden bij de provinciale toezichthouder.

Dat meldt Binnenlands Bestuur, op basis van een enquête van FAMO bij honderd gemeenten. Een derde van de tachtig gemeenten die nog geen accountantsverklaring hebben, zeggen wel te verwachten dat zij die voor 15 juli zullen ontvangen.

Veel gemeenten kunnen geen verklaring krijgen vanwege de problemen met de decentralisatie van het sociale domein. De problemen spelen zich af op meerdere vlakken, maar de grootste problemen doen zich voor bij de afwikkeling van Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) en de contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is niet in staat gebleken om op tijd goedgekeurde financiële overzichten aan gemeenten te bieden wat betreft de PGB's. Die verantwoordingen zijn echter noodzakelijk voor de jaarrekening. De problemen die zich voordoen bij het afsluiten van contracten tussen zorgaanbieders en gemeenten zijn ook nog altijd niet opgelost en draaien om het vaststellen van de rechtmatigheid van uitgaven, wat door het soort contracten vaak per prestatie van de zorgaanbieder moet worden nagegaan. Het vaststellen van de rechtmatigheid blijkt vaak lastig en tijdrovend. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet eind juni weten formeel vast te houden aan de wettelijke verplichting voor gemeenten de jaarstukken, controleverklaring en het verslag van bevindingen vóór 15 juli aan te leveren, maar pas financiële sancties op te leggen als de stukken op 15 augustus nog niet binnen zijn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.