Nieuws

Maurice Buijs: federatief model NBA 'geen gekke gedachte'

NBA-bestuurslid Maurice Buijs vindt een keuze voor een federatief besturingsmodel van de NBA "geen gekke gedachte". Wel stelt hij dat er tegelijk moet worden gezocht naar de grootste gemene deler voor alle accountants.

Buijs, bestuursvoorzitter van de Schipper Groep en sinds medio mei lid van het bestuur van de NBA, zegt dat in een video-interview met Novak-voorzitter Marco Moling. De commissie die de herziening van de governance voorbereidt heeft naar de mening van Buijs veel aandacht voor "belangenbehartiging van alle belangen van alle accountants".

De NBA-bestuurder vindt het belangrijk dat de verschillende bloedgroepen binnen de beroepsorganisatie "evenredig vertegenwoordigd zijn". Wat hem betreft zou dat moeten passen, maar: "Misschien moet je toch wel naar vormen toe waarbij je de invloedssferen van die bloedgroepen op een ander niveau moet gaan vormgeven, zodat ze op evenredige wijze richting het bestuur kunnen komen."

Federatief model

Op de vraag van Moling of een federatief model, zoals de Novak bepleit, een mogelijkheid is, antwoordt Buijs dat "geen gekke gedachte" te vinden. Over de jongste discussies rondom het governancemodel zegt hij "feitelijk zetten we daar federatieve blokken onder, waar elke bloedgroep zich in zou moeten terugvinden". Het kunnen beschikken over een eigen budget voor die bloedgroepen is "misschien wel een stap die daarbij hoort", aldus Buijs.

Tegelijk stelt hij dat er wel gekeken moet worden naar wat de "grootste gemene deler" is voor alle leden, "daar moeten we met zijn allen naar blijven zoeken". Hij roept NBA-leden op hun mening te geven, bijvoorbeeld tijdens de twee dialoogbijeenkomsten die de NBA nog organiseert over het governancemodel.

Buijs vindt het verder een goede zaak om de mkb-accountant nadrukkelijker te profileren ten opzichte van het administratiekantoor: "Daar ligt een hele nobele taak voor de NBA."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.