Magazine

Een platform voor verbinding

De NBA opende eind februari haar nieuwe community platform, inclusief een bijbehorende NBApp. Doel: online kennis en ervaring uitwisselen tussen NBA-leden en stakeholders. Hoe zijn de eerste ervaringen? "Het is niet alleen zenden, iedereen is zowel zender als ontvanger."

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 2, 2021

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Marc Schweppe

Begin april meldde de duizendste deelnemer zich aan op het nieuwe community platform van de NBA. De beroepsorganisatie geeft met het online platform zichtbaar invulling aan de nieuwe governance van de NBA, waarover in december 2020 door de Algemene Ledenvergadering is besloten. Uitgangspunt: het omvormen van de huidige, strak gereglementeerde structuur van ledengroepen en adviescommissies naar een meer open cultuur, met meer inbreng vanuit de leden.

Niet alleen zenden

De NBA faciliteert met het online platform leden die elkaar willen vinden op expertise en kennis. Naast onderlinge communicatie is het platform ook gericht op het oprichten van groepen en communities, waarin kan worden samengewerkt aan projecten of kennisproducten. Ook kunnen hier discussies worden gevoerd over bepaalde thema’s en er kan kennis worden uitgewisseld. “Een community is geen Facebook of Twitter”, zo benadrukt Peter Staal van Bind, het bureau dat de NBA ondersteunt bij de opzet van het platform. “Het gaat om het echt delen van kennis, het opzetten van een netwerk. Het is niet alleen zenden, iedereen is zowel zender als ontvanger.”

Bij de start van het platform waren er al twee communities actief: Accounttech en Planet Finance. Deze als pilots gestarte communities lopen inmiddels bijna anderhalf jaar en zijn ook succesvol, aldus de NBA. De community Planet Finance verbindt accountants en andere financiële professionals rondom vraagstukken over duurzaamheid. Binnen Accounttech wordt gezocht naar innovaties die de kwaliteit van het werk van de accountant bevorderen.

Nieuwe communities

Inmiddels groeit het aantal communities op het platform. Zo is er een groep ‘Financiële Veiligheid’, opgezet vanuit de Werkgroep Fraude van de NBA, waarin het gaat over zaken als fraude, witwassen en forensische expertise. De groep is besloten, dus leden moeten een aanvraag doen om lid te kunnen worden. Die beslotenheid moet helpen om onderling het gesprek te voeren, zo is het idee.

Daarnaast kent het platform al groepen als ‘Boekinspiratie’, ‘Compliance Officers’, ‘Eénpitters AA MKB’, ‘Internal Audit’, ‘Women Leadership’ en een pilot Regiocommunity Centrum. Vanuit de NBA zijn verder ook een ‘Koffie Corner’ en een ‘Durf te vragen’-kanaal opgezet.

Aanjagen

Begeleiding van de communities is zeker in de beginfase heel belangrijk, aldus Peter Staal van Bind. “Het is een illusie om te denken dat een community zichzelf in stand houdt. Je hebt toch een soort van ceremoniemeester nodig.” Daarom zijn vanuit de NBA verschillende community managers actief, die de interactie aanjagen, informatie delen en het bezoek op allerlei manier stimuleren. Volgens Staal is dat alles bij elkaar “best wel een kluif”.

Ook sommige leden zijn al enthousiast gestart met een groep op het platform. Zoals Richard Knops, die begon met de groep ‘Cure & Care’ en in die community al tientallen leden heeft mogen begroeten. “Het platform geeft je de vrijheid en ruimte om met vakgenoten in gesprek te gaan over actuele zaken”, aldus Knops. Hij ziet allerlei nieuwe mogelijkheden voor zich, door de inzet van het platform. “Consultatiestandaarden zouden hier makkelijk gezamenlijk kunnen worden bekeken. Sterker nog, het goedkeuren ervan via stemmen zou eigenlijk moeten kunnen.” Kops spreekt van “een gouden ei dat nog niet is uitgebroed”. Belangrijk is nu de juiste leden te vinden die bereid zijn hun kennis, expertise en ervaring te delen en die het lef tonen om invloed uit te oefenen, meent hij. “Zonder waardevolle content en inhoudelijke gesprekken is je community niets waard. So let’s connect!

Faculties en communities

De NBA maakt in de nieuwe governance onderscheid tussen topdown ingerichte en op kennisontwikkeling gerichte verbanden (faculties) en bottom-up ingerichte losse verbanden, waarin de ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar wordt gestimuleerd (communities). Bij communities kunnen ook niet-leden van de NBA zich aansluiten, op eigen verzoek of na uitnodiging door de community manager. Zij worden dan toegelaten op het platform, voor die specifieke groep.

Alle leden van de NBA hebben toegang tot het community platform. Aan de hand van hun zelf ingevulde profielen (expertise, interesses en specialismen) kunnen zij elkaar vinden en contact leggen. “Zo wordt kennisoverdracht en best practice delen laagdrempelig beschikbaar, volgens het motto van het platform: ontmoeten, samenwerken en kennisdelen”, aldus de NBA.

Ook initiatieven van leden zelf krijgen ruimte op het platform. Zo kunnen zij zelf groepen maken of ideeën aandragen voor nieuwe communities. Waar nodig en relevant worden communities ondersteund door de NBA. Ook worden relevante externe stakeholders betrokken bij community activiteiten.

Leden van de NBA kunnen inloggen op het platform met hun MijnNBA-inloggegevens. Externen kunnen zich aanmelden voor een community via een aanmeldformulier. Bij het platform hoort ook de NBApp, die mobiel gebruik makkelijk maakt. Voor meer informatie of aanmelden: www.nba.nl/communities.

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en Accountant.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.