Nieuws

Nieuwe governance NBA 'geeft meer ruimte om te participeren'

De plannen voor een nieuwe inrichting van de NBA zijn ook in het belang van accountants in de mkb-praktijk, meent de beroepsorganisatie. In een toelichting zijn de eigen activiteiten voor mkb-accountants op een rij gezet. "Deze opzet geeft juist meer ruimte om te participeren in het beroep en de NBA-gremia."

Bij de uitwerking van de nieuwe governance kreeg de NBA vragen over een mogelijk verzwakte invloed van de mkb-accountant. Met name de Novaa, vereniging van accountants uit de kleinere mkb-praktijk, voerde hierover een discussie met de NBA. Uiteindelijk koos Novaa-voorzitter Marco Moling voor een oproep om tijdens de ALV op 14 december tegen de governanceplannen van de NBA te stemmen. Moling, die ook schriftelijk reageerde naar de NBA, noemt de basis onder de governanceplannen "te smal" en de plannen "vaag en ondoordacht".

De positie van en aandacht voor de mkb-accountant is sinds de fusie tussen NIVRA en NOvAA in 2013 een terugkerend thema bij een deel van de mkb-achterban. De NBA publiceert nu een toelichting op hoe de belangen van de mkb-accountant extra zijn geborgd in de nieuwe governance. De plannen zijn juist voor mkb-accountants een betere oplossing, aldus de beroepsorganisatie. "In digitale communities kunnen zij zich veel gemakkelijker rondom beleids- of werkterreinen verenigen. De NBA ondersteunt dat proces graag."

Deelname in NBA-gremia

Volgens de NBA is het gevoel dat de mkb-accountant niet 'gehoord' wordt binnen de beroepsorganisatie ook feitelijk onjuist. "De belangrijkste manier waarop het belang van de mkb-accountant geborgd wordt, is door deelname van leden met kennis en ervaring van de samenstelpraktijk en vrijwillige controles in de NBA-gremia."

Binnen de bestaande 42 commissies, werkgroepen en besturen zijn nu 358 mensen actief, meldt de beroepsorganisatie. In zeventien gremia zitten geen mkb-accountants, omdat het daarbij gaat om besturen van de ledengroepen Accountants in Business en Interne- & Overheidsaccountants, of branche- en werkgroepen die niet op de mkb-praktijk zijn gericht. "In de overige 25 gremia wordt gemiddeld 45 procent van de zetels bezet door mkb-accountants, waaronder ook de PBO-organen van de NBA." Daarbij horen onder meer het NBA-bestuur, alle besturen van afdelingen en kringen, de Raad voor Toezicht, het Adviescollege voor Beroepsreglementering en de Signaleringsraad.

De NBA benadrukt dat in de nieuwe governance ook de presentiegeldregeling overeind blijft, die het voor kleinere mkb-praktijken mogelijk maakt om tijd aan de beroepsorganisatie te besteden. Ook de Commissie MKB blijft bestaan en breidt het werkterrein uit naar 'overige assurancediensten', zo staat in de toelichting. "Overwogen wordt daarnaast om een expliciete mkb-toets op voorgenomen regelgeving in te voeren, om de schaalbaarheid en proportionaliteit hiervan te waarborgen."

Zelf betrokkenheid tonen

Volgens Steef Visser, voorzitter van die Commissie MKB en bestuursvoorzitter van Visser & Visser Accountants, kunnen mkb-leden zelf veel bijdragen aan de betrokkenheid. "Met de NBA had ik tot een jaar of acht geleden ook niets, ze deden niks voor mij, dacht ik. Totdat je zelf betrokkenheid gaat tonen, je constructief opstelt. Daar zit de NBA ten diepste op te wachten. En dan blijkt er toegevoegde waarde gerealiseerd te worden."

Visser begrijpt dat er aanvankelijk zorg bestond over de positie van de mkb-accountant in de nieuwe governance. "Maar deze opzet geeft juist meer ruimte om te participeren in het beroep en de NBA-gremia." Uitgangspunt is volgens hem "actieve betrokkenheid" tonen en die niet "afschuiven op een vertegenwoordiger in een commissie of het bestuur". Hij roept zijn collega-mkb-accountants dus op om actief te worden. "Richt een community op!"

Federatief model

De NBA geeft aan ook met de afdelings- en kringbestuurders op zoek te gaan naar mogelijkheden tot meer interactie, bijvoorbeeld via een digitaal platform. Verder heeft de NBA inmiddels, zoals eerder toegezegd door voorzitter Marco van der Vegte, onderzoek gedaan naar een federatief model. Daarvoor is onder meer met enkele beroepsorganisaties gesproken die een dergelijk model hanteren, waaronder de KNMG. "De conclusie was eigenlijk dat dit voor de NBA niet een route is die past bij onze ambitie", aldus de beroepsorganisatie. Ook zou het federatief model niet aansluiten bij de PBO-taken van de NBA, die onveranderd blijven in de nieuwe governance.

De NBA geeft in het overzicht aan dat de nieuwe governanceplannen juist in het belang zijn van mkb-accountants. “Zij werken veelal vanuit kleine organisaties, zijn gebaat bij kennisdelen en zullen vaker en meer betrokken raken bij de ontwikkeling van het beroep. Bovendien blijft hun stem in besturen en commissies geborgd, bij alle voor het beroep en de beroepsorganisatie belangrijke ontwikkelingen.”

Cijfers

In het document memoreert de NBA ook een aantal cijfers over mkb-gerelateerde activiteiten in 2020. Met name de coronacrisis heeft in het afgelopen jaar de belangstelling voor de helpdesk en de praktische informatie op de website nba.nl sterk laten stijgen. De webinars rondom de steunmaatregelen van de overheid zijn meer dan 16.000 keer bekeken, door ruim vijfduizend unieke bezoekers. Ook de inspanningen rondom regelgeving voor het mkb-segment zijn door de NBA in beeld gebracht.

Governance NBA en de mkb-accountant

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.