Nieuws

Kristalprijs: naar integratie van mvo in rapportage

De Kristalprijs wordt dit jaar uitgereikt op 21 november in Zeist. Uit de bijbehorende Transparantiebenchmark blijkt dat de koplopers werken aan volledige integratie van mvo in hun rapportagestructuur.

De Kristalprijs, een gezamenlijk initiatief van de NBA en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zet bedrijven in het zonnetje die uitblinken in de rapportage over hun maatschappelijke impact. Via de onderliggende Transparantiebenchmark (TB) wil de overheid bedrijven stimuleren meer waarde te halen uit hun verslaglegging. "Transparantie helpt een onderneming toekomstbestendig te maken", stelt juryvoorzitter Monika Milz. 

Inmiddels zijn vier bedrijven genomineerd voor de Kristalprijs: Royal Schiphol Group, Royal BAM Group, Alliander NV en Siemens Nederland.

De Transparantiebenchmark beoordeelt de vijfhonderd grootste bedrijven van Nederland op factoren die betrekking hebben op het bedrijfsmodel, het beleid en de resultaten. Ook voor managementaanpak, relevantie, duidelijkheid, betrouwbaarheid, responsiviteit en de samenhang in de verslaglegging zijn punten te verdienen. 

"Het onderzoek maakt duidelijk waar de koplopers mee bezig zijn, maar ook hoe bedrijven omgaan met zaken die moeilijk zijn. Andere partijen kunnen daarvan leren. In de benchmark gaat het niet om de laagste CO2-uitstoot, maar om de manier waarop je daarover in gesprek gaat", aldus Milz. 

Van cfo naar cpo

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat de Transparantiebenchmark sinds 2004 uitvoeren. "In die begintijd stond niet-financiële verslaggeving nog in de kinderschoenen", zegt Martin Hoogendoorn (Erasmus Universiteit), die dit jaar is toegetreden tot de jury. "De afgelopen tien jaar werden gekenmerkt door de opkomst van het mvo-jaarverslag. De huidige trend is echter een meer integrale benadering van financiële en maatschappelijke verslaggeving." 

Met de opkomst van het geïntegreerde jaarverslag komt het onderwerp mvo meer op het bord van de directie te liggen. Wanneer een bedrijf de financiële en niet-financiële rapportage als één geheel op dezelfde datum publiceert, moet de cfo daar immers ook zijn handtekening onder zetten. "De cfo is dan ook bij uitstek degene die alle prestaties van een bedrijf moet kunnen meten en verantwoorden", aldus Hoogendoorn. "Maar het vraagt wel een bredere set vaardigheden. De cfo moet multidisciplinair gaan samenwerken en geïntegreerd gaan denken en communiceren. De cfo wordt daarmee meer een 'cpo': de Chief Performance Officer."

Het is een ontwikkeling die hand in hand gaat met de toegenomen aandacht voor maatschappelijke relevantie bij de strategievorming, zegt commissaris Petri Hofsté. Ook zij maakt sinds dit jaar deel uit van de nu driekoppige jury van de Kristalprijs. "Inmiddels opereren niet alleen financiële instellingen, maar alle bedrijven in een context waarin innovatie, digitalisering en een positieve bijdrage aan de wereld belangrijk zijn geworden. Ze kunnen hun continuïteit alleen waarborgen als ze dat speelveld en de belangen van alle betrokkenen goed in ogenschouw nemen. Ook raden van commissarissen (rvc’s) leggen daarom meer nadruk op maatschappelijke verslaggeving." 

Koplopers

Uit de Transparantiebenchmark blijkt dat de koplopers werken aan volledige integratie van mvo in hun rapportagestructuur. Bedrijven uit de top van de benchmarks van de afgelopen jaren hebben hierin al grote stappen gezet, maar de grote middenmoot moet nog volgen, constateert Hoogendoorn. "Zij vinden transparantie misschien wel belangrijk, maar hun organisatie is er niet op ingericht. Ook het mkb ziet erg op tegen de kosten van nieuwe rapportagemethoden. Geïntegreerd denken heeft al postgevat in het brede bedrijfsleven. De stap naar geïntegreerd rapporteren moet daardoor kunnen volgen." 

De Transparantiebenchmark heeft een scoresysteem waarbij maximaal 200 punten te verdienen zijn. In 2016 wisten zes bedrijven meer dan 190 punten te halen. Winnaar Alliander noteerde met 199 punten een bijna perfecte score. "Het is de voorbode van een nieuwe fase", meent juryvoorzitter Milz. "We bekijken op dit moment hoe we de benchmark kunnen aanpassen aan de huidige stand van zaken. Ook wij blijven innoveren." 

De uitreiking van de Kristalprijs 2017 vindt plaats op 21 november in het Antropia Cultuur- en Congrescentrum in Driebergen-Zeist. Meer informatie via transparantiebenchmark.nl.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.