Nieuws

NBA publiceert consultatiedocument over structuurmodellen accountancy

De NBA-Stuurgroep Publiek Belang heeft een Green Paper Structuurmodellen Accountancy gepubliceerd. Het consultatiedocument beschrijft en evalueert de bestaande structuurmodellen binnen de sector en hun effect op de kwaliteit van de accountantscontrole. Ook worden enkele alternatieve modellen beschreven.

Het green paper, onderdeel van de NBA-veranderagenda, beschrijft, definieert en evalueert drie gangbare structuurmodellen:

  • Businessmodel: de multidisciplinaire organisatie.
  • Partnermodel: partners vervullen gelijktijdig de rollen van beroepsbeoefenaar, eigenaar en ondernemer.
  • Verdienmodel: de accountantsorganisatie wordt betaald door de gecontroleerde organisatie.

Daarbij worden van elk structuurmodel de sterktes en risico's beschreven, plus de reeds bestaande waarborgen om deze risico’s te beperken.

De publicatie beschrijft ook mogelijke alternatieve structuurmodellen, met hun eigen sterktes en risico's: het audit only-model, het 'corporate' model (waarin partnerorganisaties veranderen in organisaties met een meer corporate aansturing) en een model waarin wettelijke controles worden uitgevoerd door de overheid.

Startpunt voor discussie

Het green paper is bedoeld als startpunt voor een brede discussie over de manier waarop de sector is georganiseerd. NBA-voorzitter Pieter Jongstra, tevens voorzitter van de Stuurgroep Publiek Belang: "De afgelopen jaren zijn de structuurmodellen regelmatig onderwerp van het publieke debat over onze  sector. Met dit green paper publiceren we een heldere analyse en een open discussiestuk, waarmee wij uitnodigen tot een discussie over de manier waarop ons beroep is ingericht." Volgens Jongstra is een dergelijke analyse nog niet eerder gemaakt. "Het green paper onderzoekt onder welke voorwaarden de accountant naar zijn beste kunnen de essentie van zijn beroep kan uitoefenen. Daarbij is gebruikgemaakt van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek, intensieve stakeholdergesprekken en ervaringen uit de praktijk."

De sector heeft in de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de kwaliteit van controles te verhogen en het vertrouwen in accountants te herstellen. De stuurgroep wil voortdurend open blijven staan voor wat er beter kan in het accountantsberoep. "Wij hopen dat dit green paper hieraan zal bijdragen en dat we in het later te verschijnen white paper tot heldere, breed gedragen conclusies over de structuurmodellen komen. Het gaat om complexe vraagstukken, waarnaar wellicht nog nader onderzoek noodzakelijk is", aldus Jongstra. 

Reageren

De Stuurgroep nodigt stakeholders en belangstellenden uit om tot 31 maart 2018 te reageren op het consultatiedocument. Daarvoor zijn aan het eind van elk hoofdstuk vragen opgenomen. In het voorjaar wordt, mede op basis van de reacties, een white paper gepubliceerd. Reacties kunnen worden gestuurd aan consultatie@nba.nl.

In maart organiseert de NBA een rondetafelbijeenkomst over het green paper, waar ideeën over de structuurmodellen kunnen worden uitgewisseld. 

» Download het consultatiedocument 'Structuurmodellen accountancy'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.