Nieuws

NBA verbreedt debat over visie op beroep

Met de publicatie van het inspiratiedocument van de Arenagroep, afgelopen december, heeft de NBA het startschot gegeven voor een brede discussie over de visie op het accountantsberoep. Het komend jaar zal deze discussie op vele plekken in het land worden gevoerd.

Diverse debatmogelijkheden & themadiscussies over accountantsberoep van de toekomst

Het visieproces wordt zorgvuldig doorlopen: insteek is dat de beroepsgroep de kans krijgt om op meerdere momenten in te haken in het debat en haar mening te geven. Via verschillende sessies, live of online. Met de eigen afdeling of kring, binnen commissies of binnen de ledengroep. Open, of op uitnodiging. Verbredend, of juist verdiepend. Met rapportages en verslaglegging na afloop van de verschillende sessies, zodat iedereen die wil het debat kan blijven volgen.

De discussie vindt gefaseerd plaats: verbreding, verdieping, beleid & besluit. Het komend voorjaar worden opinies en ideeën breed geïnventariseerd, om na de zomer via expertgroepen te worden uitgediept. Dit moet resulteren in een vernieuwingsagenda, en een conceptmeerjarenplan dat tijdens de ALV van juni 2018 ter besluitvorming wordt ingebracht.

Discussie in drie fases

De eerste fase vindt plaats van maart tot en met juni 2017 en staat in het teken van de verbreding van de discussie. Kansen en bedreigingen worden met de beroepsgroep geïnventariseerd. Gewenste toekomstperspectieven worden geformuleerd. Het document van de Arenagroep fungeert hierbij als inspiratiebron. Alle leden krijgen de kans om aan deze discussie deel te nemen, onder andere via live en online debatsessies en met behulp van speciale debattechnologie. Daarnaast worden afdelingen, ledengroepbesturen en raden en commissies gevraagd om hun visie te delen tijdens hun reguliere bijeenkomsten. Tijdens de ALV in juni worden de resultaten teruggekoppeld.

De tweede fase, van juli tot november, staat in het teken van verdieping. De strategische thema’s en dilemma’s uit fase 1 worden nu verder uitgediept door speciale expertgroepen, met deskundigen van binnen en buiten het beroep. De bevindingen delen we met regelmaat via de website. Op basis van de uitkomsten wordt een vernieuwingsagenda opgesteld die de basis vormt voor het conceptmeerjarenplan van de NBA.

Fase drie start in januari 2018 en staat in het teken van beleid en besluit. De NBA zal haar conceptmeerjarenplan, gebaseerd op de visie vanuit de beroepsgroep, voorleggen aan diverse NBA-organisaties en stakeholders en reacties verzamelen. In april wordt dan het definitieve meerjarenplan 2019-2021 ter besluitvorming opgesteld en in juni op de ALV aan alle leden voorgelegd.

Wat eraan vooraf ging

Kort voor de kerst bracht de NBA een inspiratiedocument uit, een eerste verkenning vol idee├źn, bedoeld om binnen de beroepsgroep een discussie aan te jagen over het accountantsberoep van de toekomst. Het inspiratiedocument werd op verzoek van het NBA-bestuur opgesteld door de Arenagroep, een 'denktank' van circa twintig 'koplopers en frisdenkers' van binnen en buiten het accountantsberoep.

 

Het document schetst trends die van belang zijn voor de beroepsgroep van accountants en gaat in op wat deze trends betekenen voor de beroepsgroep. Waar zitten de kansen om het beroep te vernieuwen en aantrekkelijker te maken?

 

Bijeenkomsten visiediscussie

Datum en tijd Vergadering Locatie
19 april
16:00 - 20:00 uur
Kerngroep Oud Londen, Zeist
25 april
19:30 - 22:00 uur
Afdeling Zuid-Holland nog niet bekend
2 mei
19:00 - 21:30 uur
Afdeling Noord Assen
8 mei
16:00 - 18:00 uur
Afdeling Noord-Holland Van der Valk hotel, Akersloot
11 mei
19:00 - 21:15 uur
Afdeling Oost nog niet bekend
18 mei
15.45 - 17.45 uur
Afdeling Centrum Het Klooster, Amersfoort
8 juni
16:00 - 18:00/18:30 uur
Afdeling Zuid Horeca Willem II, Tilburg

In de periode maart-juni organiseert de NBA ook visiebijeenkomsten voor specifieke commissies, ledengroepen en raden. Daarnaast komt er een extra bijeenkomst bij de NBA in Amsterdam; datum van deze bijeenkomst volgt.

» Lees ook de opinie van Pieter Jongstra

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.