Nieuws

NBA start visiediscussie over accountantsberoep

Het accountantsberoep blijft relevant en de vraag naar betrouwbare informatie blijft. Maar technologie en samenleving stellen nieuwe eisen aan het beroep. Accountants moeten veranderen, zo blijkt uit een vandaag uitgebracht 'inspiratiedocument'.

Het inspiratiedocument is op verzoek van het NBA-bestuur opgesteld door de Arenagroep, een 'denktank' van circa twintig 'koplopers en frisdenkers' van binnen en buiten het accountantsberoep. Het document is een eerste verkenning vol ideeën en bedoeld als start van een brede discussie binnen de beroepsgroep.

Toekomstige omgeving

Het inspiratiedocument schetst drie belangrijke trends:

 • Een fundamentele verandering in hoe we omgaan met informatie
  Informatie wordt voor andere doelen gebruikt dan waarvoor het verzameld is. Zelflerende algoritmen spelen een steeds grotere rol bij de verwerking van informatie en de sociale component van data neemt toe.
 • Een 'low trust - high complexity society' 
  Het vertrouwen in autoriteiten en instituties neemt af. De continuïteit van organisaties hangt steeds meer af van bredere ontwikkelingen in de bedrijfstak of economie. Het aantal stakeholders neem sterk toe.
 • Duurzaamheid, flexibiliteit en nieuwe waardecreatie
  Vanuit de maatschappij is er toenemende druk op ondernemingen om duidelijk te maken hoe zij maatschappelijke meerwaarde creëren. Het aantal transacties neemt toe, doordat ook individuen en kleinere bedrijven mondiale markten op gaan. De rol van bezit verandert.

Gevolgen voor de accountant

Wat betekenen deze trends voor het beroep:

 • Nieuwe vormen van informatie
  Financiële data raken verweven met niet-financiële data; benaderingen gebaseerd op ‘big data’ zullen mogelijk de boventoon voeren. Daarmee kan de toekomstige accountant betere en betrouwbare informatie genereren over de financiële positie van een organisatie.
 • Van regels naar maatschappelijke legitimatie
  Vertrouwen is minder institutioneel gewaarborgd. Regulering van het accountantsberoep is niet meer voldoende als legimitatie. Uitgangspunt is vooral maatschappelijke meerwaarde.
 • Verregaande automatisering van werkzaamheden
  Automatisering heeft niet alleen gevolgen voor financiële functie en de samenstelpraktijk. Ook in controles en forensische accountancy spelen analytische technieken een belangrijke rol en nemen ze het werk van accountants over.
 • Open grenzen
  Betrouwbaarheid van informatie kan ook door technologiebedrijven worden geboden, of ontleend aan sociale netwerkplatforms. Dat maakt accountancy kwetsbaar voor branchevervaging.

Gevolg van deze ontwikkelingen is dat het accountantsberoep opnieuw zijn meerwaarde moet bewijzen. Dat biedt tegelijk kansen om het beroep te vernieuwen en aantrekkelijker te maken.

» Download het inspiratiedocument 'Een beroep met toekomst'

Vervolgstappen

Het NBA-bestuur is enthousiast over het document. Pieter Jongstra: "Wij beschouwen dit inspiratiedocument als startpunt voor een brede dialoog met alle leden over onze eigen toekomst en die van de volgende generatie. Die dialoog gaan we het komend jaar faciliteren met bijvoorbeeld debatten en verdiepende studies. Wij zullen veel met elkaar spreken en ook online communiceren via deze website. In februari maken we het programma bekend. Nu al willen we alle leden uitnodigen zich aan te melden voor deelname aan het visietraject. Daarnaast kun je commentaar, ideeën, voorbeelden en verhalen op deze site delen. Of je werkdag in 2030 beschrijven, zoals vier geïnspireerde collega’s dat hebben gedaan. De uiteindelijke visie wordt bepaald door wat de leden inbrengen. En dat kan alleen als wij het samen doen. Als bestuur faciliteren wij dit proces en in de zomer van 2017 maken we een eerste balans op. Daarnaast zullen wij als leden van het bestuur actief deelnemen aan het visieproces."

Lees al het nieuws over de visie op het accountantsberoep van de toekomst

Doe mee aan het visietraject

Bekijk de introvideo 'Een beroep met toekomst'

Een werkdag in 2030

De verkenning wordt afgewisseld door persoonlijke beschrijvingen van een werkdag in het jaar 2030. Vier leden van de Arenagroep geven op die manier invulling aan hun eigen rol in de toekomst. Alles wat de accountant nu doet, doet hij in 2030 niet meer, is één van de statements. De Arenagroep en het NBA-bestuur roepen ook andere leden op een werkdag in 2030 te beschrijven.

 

Stuur uw bijdrage aan visie@accountant.nl.

 

Lees de 'werkdagen in 2030' van de Arenagroepleden:

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.