Opinie

Ledenvertegenwoordiging

Nu we ongeveer driekwart jaar onderweg zijn, sinds mijn aantreden als lid van het bestuur van de NBA Ledengroep Openbare Accountants (LOA), is dit wellicht een goed reflectiemoment.

Het zal een aantal collega's niet ontgaan zijn, maar ik ben niet alleen voor de gezelligheid gekomen. Sterker, bij de benoeming heb ik duidelijk gemaakt zitting te nemen in het LOA-bestuur mede om expliciet de belangen van leden in de kring van onafhankelijke ondernemers in de accountancy (de boutique kantoren, maar ook de freelance openbare accountants en technologie ondernemers in het RA-Techdomein) te representeren.

Niet alleen ben ik zelf zo'n ondernemer, maar ik doe het vooral vanuit de overtuiging dat vernieuwing en innovatie (zoals we zien in de financiële sector door fintech-ondernemers) van deze groep van challengers zal komen. En dan ook, de parallel met de financiële sector en fintech in gedachten nemend, idealiter in harmonie met de established partijen.

Die partijen, in casu de mkb-serviceorganisaties en oob-accountantsorganisaties, zijn diep geworteld in de NBA. De groep van onafhankelijke ondernemers in de accountancy inherent vooralsnog minder. Hoewel met de toetreding afgelopen december, van mijzelf en collega-LOA-bestuurslid Antoinette Dijkhuizen, daar op LOA-niveau een duidelijke stap in is gezet.

Een ledenorganisatie, met democratie aan de individuele leden, past wat mij betreft heel erg goed bij de hedendaagse ontwikkelingen van decentralisatie, individualisering en de menselijke maat in de accountancy. Zie in dit kader ook de recente opinie van Antoinette over 'Aartsvaders'.

Ik was daarom onaangenaam verrast dat in de bij de leden in stemming gebrachte Vernieuwingsagenda Accountantsberoep werd gesuggereerd dat de ledengroepbesturen weliswaar meer bestuurlijke verantwoordelijkheden krijgen, maar de LOA beter gesplitst kon worden in een 'ledengroep' oob-accountantsorganisaties en een 'ledengroep' mkb. Een mijns inziens oneigenlijk gebruik van de ledengroep om marktpartijen te representeren. Los nog van alle praktische bezwaren, zoals de mkb-accountant van een big four of mid tier-firma: waar hoort zij of hij dan precies thuis? Het algemeen bestuur van de NBA heeft in de ALV expliciet toegezegd dat dit onderdeel "niet in beton gegoten" is en in de komende tijd nog nader zal worden uitgewerkt.

Gezien de korte tijd tot de concrete implementatie van de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep en tegelijkertijd potentieel wezenlijke keuzes qua inrichting van ons beroep moeten de komende tijd alle zeilen worden bijgezet om leden te mobiliseren om mee te praten en van hun democratische rechten gebruik te maken.

Ik ben geen lid van het 'NBA-kabinet' (algemeen bestuur) maar via LOA eerder (niet volks-, maar leden) vertegenwoordiger van de individuele openbare accountants en dan vooral de (potentiële, eventueel toekomstige) onafhankelijke ondernemers in de accountancy. Om die aan het woord te laten zijn wat mij betreft diverse media beschikbaar, zoals opinies op Accountant.nl, social media en ook 'rode loper'-debatsessies van StudioAMS, waarin live op deelgebieden door stakeholders wordt geparticipeerd in binnen de beroepsgroep actuele discussies. Bijvoorbeeld op 21 september over 'Fraude & Accountant'.

Needless to say, maar benader me gerust om gedachten en ideeën te delen die de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep verder brengen. Nadrukkelijk ook degenen die geen behoefte hebben aan publiciteit, maar op deze manier toch indirect in het debat participeren. Ik breng ze graag in het debat in. Het is nu of nooit!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Endymion Struijs RA werkte onder meer bij PwC, Deloitte en KPMG en richtte in 2015 ENDYMION Amsterdam op, een onafhankelijke coƶperatie van RA-accountants. Ook is hij een van de oprichters van Holland Financial Network, een netwerk van onder andere freelance openbaar accountants. Struijs is lid van het bestuur van de NBA Ledengroep Openbare Accountants.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.