Opinie

Vernieuwingsagenda in het mkb

In april 2018 is de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep gepubliceerd. Zoals al eerder aangegeven blijkt dat er onder de accountants werkzaam in het mkb vragen zijn over de toepasbaarheid ervan voor hen in de praktijk.

Ik ben vol positieve energie gestart in de werkgroep die hier vorm aan gaat geven. Die werkgroep richt zich daarbij op de accountant die vooruit wil, maar in de praktijk daar (soms) wat moeite mee heeft. En ik moet zeggen: Er komen een aantal hele mooie suggesties uit die zowel op korte termijn, maar ook op de lange termijn een goede praktische toepasbaarheid hebben. We bundelen onze ideeën in een aantal concrete maatregelen, die het NBA-bestuur moet gaan oppakken. 

Een mooi voorbeeld is de regeldruk. We zien daar twee stromen in: de 'interne' regeldruk en de ‘externe’ regeldruk. Wat willen we daarmee zeggen?

Interne regeldruk is de wet- en regelgeving die voor ons als accountants van toepassing is. Denk aan de NVKS, VGBA etc. Voor een groot deel zijn deze regels afkomstig van onze eigen beroepsorganisatie. De externe regeldruk is de regeldruk die onze klant voelt. Dus aan welke wet- en regelgeving moet onze klant voldoen?

Voor beide vormen van regeldruk willen we voorstellen maken om deze druk te verlichten. We moeten het bijvoorbeeld als accountants niet weer laten gebeuren dat er een gedrocht als de WKR over onze klanten afgeroepen wordt, terwijl wij als accountants al van ver zagen aankomen dat dat een enorme administratieve rompslomp zou opleveren. Kortom: accountants moeten betrokken worden bij het vormgeven van dergelijke wetsvoorstellen. We steunen het besluit van het NBA-bestuur om hiermee aan de slag te gaan. Goed voorbeeld is de wens van het bestuur om betrokken te zijn bij de uitvoering van de mkb-toets.

Verder vinden we dat de NBA de toegevoegde waarde van de accountant in het mkb bij stakeholders onder de aandacht moet brengen. Voorbeeld: de betrokkenheid van een accountant bij een financieringsaanvraag. Kan dat geen rentevoordeel bij de bank opleveren? Immers, als de accountant een financieringsaanvraag indient, betekent het dat er een goed doordacht en realistisch financieel plan achter zit. Dit heeft een risicoverlagende werking voor de bank, dus zou het de klant ook een rentevoordeel op moeten leveren. Dit geldt niet alleen bij financieringsaanvragen, maar ook bij andere financiële overzichten. Als we duidelijk zichtbaar maken dat de accountant erbij betrokken is geweest, dan mag de gebruiker ervan aannemen dat het goed in elkaar zit. Oftewel: 'De accountant kijkt mee, dus het is oké.'

Ook de toetsing door de NBA moet voor de accountant in het mkb meer gaan opleveren. Want zeg nu zelf: Als je door de toetsing komt, betekent het dat je kantoor een goed control framework heeft staan, waarbij de primaire processen goed functioneren. Dat moet toch wat op kunnen leveren? Het geeft borging voor de kwaliteit van de werkzaamheden die je verricht, die andere partijen mogelijk niet hebben. Maar als accountant kun je er op het ogenblik niets mee.

Wat nu als een toetsing ook meteen oplevert dat je een convenant met de Belastingdienst hebt, ofwel Convenant Horizontaal Toezicht? We zullen de NBA vragen op korte termijn te onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Voordeel als je meedoet met HT is dat je je richting andere partijen kunt onderscheiden. Want je klant zal minder 'last' hebben van controles door de Belastingdienst. Dat is toch vaak een reden waarom de klant voor een accountant kiest: Ze willen geen gezeur met de Belastingdienst.

Een win-winsituatie dus.

Daarnaast denken we aan de verplichting van collegiaal overleg bij samenstelopdrachten (Standaard 4410) en de overdracht van permanente dossierstukken als contracten, overeenkomsten etc. van de klant. Dit werkt kwaliteitverhogend en zorgt voor administratieve lastenverlichting. Het kan maar zo zijn dat de vorige accountant zijn opdracht heeft teruggeven aan jouw nieuwe klant vanwege fraude of andere integriteitsissues en je nieuwe klant meldt dat niet. Zit jij er mooi mee, helemaal als je er pas een paar jaar later achter komt.

En de tijd en moeite voor het vergaren van de permanente stukken van je nieuwe klant is ook vaak een crime, dus laten we dat nu netjes aan elkaar overdragen. Zo helpen wij elkaar én de klant.

Ik heb hiermee een paar suggesties genoemd die uit de werkgroep komen, maar er zijn er nog veel meer. Op de Accountantsdag van 21 november presenteren wij de wensen aan het bestuur, over hoe wij denken dat de Vernieuwingsagenda ook vorm kan krijgen voor de accountant die werkzaam is in het mkb en die graag vooruit wil. Tot dan!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Adrian Egas is werkzaam bij Alfa Accountants en Adviseurs en is daarnaast voorzitter van de NBA Young Profs.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.