Nieuws

Young profs van verschillende kantoren gaan samenwerken

Jonge accountants van verschillende accountantsorganisaties willen samen de toekomst van het beroep mede vorm geven. Dat stelden deelnemers van recent overleg tussen de ‘young boards’ van grote accountantskantoren en de NBA Young Profs.

Verschillende accountantsorganisaties hebben recent een ‘young board’ opgezet, of zijn bezig met de oprichting daarvan. Young boards zijn stuurgroepen die een brugfunctie vervullen tussen jonge accountants en het management van hun organisaties.

Op 22 juni 2018 organiseerde NBA Young Profs een tweede bijeenkomst met leden van young boards van een aantal grote en middelgrote accountantsorganisaties. Daarbij stond de wijze waarop de jonge generatie (toekomstige) accountants een bijdrage kan leveren aan de toekomst van het accountantsberoep centraal.

Ervaringen

Lennard Verhoeven en Lidwien Snijders van Deloitte presenteerden hun ervaringen en lessons learned bij het opzetten van een ‘Young Professional Audit Quality Board’. Al sinds 2013 nemen jonge Deloitte-accountants vanuit dit orgaan actief deel aan de beleidsvorming van het kantoor.

Ook leden van de recent opgestarte young boards van BDO, EY en Mazars deelden hun verhaal. “Als NBA Young Profs geloven we dat het uitwisselen van ideeën en ervaringen over accountantsorganisaties heen inspirerend werkt”, aldus Bas Herrijgers, bestuurslid van NBA Young Profs. “Op deze manier geven we young boards de ruimte met elkaar in alle openheid thema’s te bediscussiëren. Dat versterkt de wijze waarop young profs hun bijdrage kunnen leveren aan het beleid van accountantsorganisaties.” Volgens Herrijgers kunnen jonge accountants zo “samen de toekomst van ons beroep mede vorm geven”.

Werkdruk

De aanwezige young profs spraken ook met de betrokken onderzoekers van het rapport ‘Opvattingen over het Accountantsberoep’. Dat rapport, opgesteld door universiteit Nyenrode samen met NBA Young Profs, gaat onder meer in op de werkdruk bij jonge accountants en de invloed hiervan op de kwaliteit van accountantswerkzaamheden.

Ook de aantrekkelijkheid van het beroep kwam in de discussie aan bod. Daarbij kwamen onderwerpen ter sprake zoals de verschillen tussen de huidige en eerdere generaties en de invloed van waardering op jonge accountants. De aanwezige young professionals benadrukten dat zij, ondanks zulke uitdagingen, ook de mooie, diverse kanten en kansen van het beroep zien. Ook daarover willen zij met hun achterban in gesprek blijven.

Afgesproken is dat de young boards en de NBA Young Profs periodiek met elkaar zullen overleggen over ontwikkelingen in het beroep en de rol die jonge accountants hierin kunnen spelen.

Deelnemende Young Quality Boards

  • NBA Young Profs: opgericht 2007
  • Deloitte: opgericht 2013
  • BDO: opgericht 2018
  • Mazars: opgericht 2018
  • EY: opgericht 2018
  • KPMG: nog geen young board, op uitnodiging aanwezig

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.