Nieuws

Strijd over eindtermen accountancyopleiding smoort in formaliteiten

De rechter buigt zich voorlopig niet inhoudelijk over de vraag of de verhoogde urennorm voor de praktijkopleiding voor accountants door de beugel kan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven beslist eerst of de SRA wel beroep kan instellen tegen de verhoging. De uitspraak daarover laat zes of twaalf weken op zich wachten.

Vanochtend stonden de SRA en de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) figuurlijk tegenover elkaar in het Haagse Paleis van Justitie. Volgens de SRA leidt de verhoging van 1.000 naar 1.500 vereiste uren praktijkervaring tot grote problemen. Twee van de drie SRA-kantoren zegt accountancystudenten niet te kunnen opleiden als de eisen worden verhoogd. Ook het minimum aantal controleopdrachten dat studenten moeten hebben gedaan alvorens examen te mogen doen, verhoogt de drempel volgens de kantoren te fors.

De SRA maakte eerder vergeefs bezwaar bij de CEA en ging vervolgens in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dit college zal de kwestie echter alleen inhoudelijk behandelen als (1) de verhoging door de CEA een besluit is en geen algemeen verbindend voorschrift en (2) de SRA rechtstreeks belanghebbende is bij het besluit. 

Ad 1
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kun je geen bezwaar of beroep instellen tegen een algemeen verbindend voorschrift. De vraag is nu: is de verhoging zo’n voorschrift, of is het een besluit met algemene strekking? In het laatste geval kun je namelijk wel bezwaar en beroep aantekenen. 

Ad 2
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kun je alleen bezwaar of beroep instellen als je rechtstreeks bij een besluit bent betrokken. Als de verhoging van de eisen een besluit is, moet het college zich afvragen of de SRA daarbij rechtstreeks betrokken is, als belangenbehartiger van kantoren. Zijn de normen gericht aan de opleiders of aan de studenten? En wie zijn die opleiders: de kantoren, de NBA? 

Hartekreet

Volgens CEA-secretaris Jan Paul Leerentvelt is de CEA er bij het uitvaardigen en aanpassen van de Beleidsregels voor de eindtermen steeds vanuit gegaan dat het gaat om een algemeen verbindend voorschrift. Daarom zijn er bij de besluitvorming zeventig professionals uit de praktijk betrokken, inclusief SRA-voorzitter Paul Dinkgreve. 

Dinkgreve ontkent dat niet, maar zegt dat de urennorm "er pas op het allerlaatst is ingefietst" en dat hierover niets in de notulen van de bijeenkomst met de klankbordgroep staat. Als de SRA de norm volgens de wet niet kan aanvechten kan hij dat niet aan de SRA-leden uitleggen, aldus zijn "hartekreet" aan het einde van de zitting. 

Het college geeft over zes of twaalf weken antwoord op de formele voorvragen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.