Nieuws

RB: 'Openbaar register ten koste van privacy UBO'

Nederland gaat te ver in nieuwe regelgeving rondom de registratie van Uiteindelijke belanghebbenden (UBO's). Dit zou ten koste gaan van privacy en veiligheid en te veel administratieve lasten opleveren.

Dat vindt het Register Belastingadviseurs (RB). Het RB heeft begrip voor de Europese regels die Nederland in zijn wetgeving moet opnemen. Er zijn volgens de fiscalisten echter veel aandachtspunten. RB-voorzitter Wil Vennix: "Nederland geeft een veel ruimere invulling aan de richtlijn dan nodig is. Deze overregulering gaat ten koste van de privacy en veiligheid van álle Ultimate Benifical Owners (UBO's). Dus ook van het overgrote goedwillende en rechtgeaarde deel daarvan."

Adjay Pahladsingh van Bureau Vaktechniek van het RB: "Al vanaf de eerste gesprekken over de registratie van UBO’s is de privacy een heikel punt geweest. Nu wordt voorgesteld om zes elementen over de UBO openbaar te stellen. Deze bieden veel houvast om UBO’s te traceren. Hun privacy en veiligheid kan hier aanzienlijk door onder druk komen te staan. Het RB is daarom voorstander van een niet-openbaar register, waarbij bepaalde informatie pas ingezien/opgevraagd kan worden als er een aantoonbaar legitiem belang is. De richtlijn schrijft niet een openbaar register voor."

Administratieve lasten

Vennix: "Uiteraard proberen wij, als professionele beroepsorganisatie, te helpen om de mogelijke betrokkenheid van belastingadviseurs bij criminele activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De invoering van de regelgeving over de registratie van UBO’s kan in dit kader een mogelijkheid zijn. Maar dit voorstel zorgt voor een hele grote toename van administratieve lasten." Straks zullen de ondernemingen onderzoek en registraties bij de Kamer van Koophandel moeten doen. Dit onderzoek en eventueel terugmeldingen geldt ook voor de Wwft-instellingen (zoals belastingadviseurs). De extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn veel hoger dan de door de ministeries veronderstelde kosten en sluiten niet aan op de realiteit.

Onduidelijkheid

Hoewel er een definitie is gegeven wie als UBO wordt gezien, bestaat er in diverse gevallen onduidelijkheid. Pahladsingh: "Wat als economische en juridische eigendomen niet bij één persoon liggen? Hoe gaan we straks om met toonderaandelen? En hoe wordt het begrip UBO bij personenvennootschappen ingevuld? Hier geeft het voorstel geen duidelijkheid over. Het mag duidelijk zijn dat er nog de nodige vragen zijn."

Haastwerk

De Europese regels zijn al lange tijd geleden aangenomen en het RB vraagt zich af waarom de overheid zo langs stil is gebleven, ook na een internetconsultatie over de vierde anti-witwasrichtlijn afgelopen zomer. Pahladsingh: "Waarom is er zo lang gewacht met de huidige consultatie? Als Nederland de regels per 26 juni 2017 wil invoeren, dan wordt het haastwerk. Dit komt de kwaliteit van de regels niet ten goede. Naast de reactie van het RB, zijn er veel meer reacties op www.internetconsultatie.nl geplaatst. In hoeverre worden deze reacties nog meegenomen in het verdere proces?"

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.