Nieuws

Toegang UBO-register blijft beperkt

De toegang tot het UBO-register blijft beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Ook gemeenten en provincies vallen voortaan onder die instanties.

Banken, notarissen en bevoegde autoriteiten kunnen toegang krijgen tot UBO-informatie uit het register, om witwassen aan te pakken en te voorkomen.

Journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen toegang krijgen, als zij zich bezighouden met onderzoek naar personen achter een bedrijf of organisatie in het kader van het opsporen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. In dat geval wordt gesproken van een ‘legitiem belang’.

Sinds een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van november 2022 is de toegang tot UBO-registers beperkt tot een aantal partijen. Zo wordt de privacy van personen in de UBO-registers beter gewaarborgd. Wat ‘legitiem belang’ precies inhoudt, wordt komende tijd in een besluit verder uitgewerkt. Dat besluit wordt volgend jaar geconsulteerd via internet.  

Aanpassingen

Het wetsvoorstel voor beperking van de toegang tot de UBO-registers is naar aanleiding van een eerdere internetconsultatie op een aantal punten aangepast. Ook de NBA had op die consultatie gereageerd.

Belangrijkste aanpassing is dat ook mede-overheden, zoals gemeentes en provincies, toegang kunnen krijgen tot de registers om in die gevallen waarin het noodzakelijk is, te voorkomen dat de overheid misbruikt wordt voor criminele activiteiten. 

Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met de wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. De wijzigingswet gaat nu voor advies naar de Raad van State, daarna volgt parlementaire behandeling.

In de UBO-registers (Ultimate Beneficial Owner) staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. De registers moeten criminele activiteiten zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering voorkomen en opsporen, omdat daarmee duidelijk wordt wie daadwerkelijk belanghebbende is achter een organisatie.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.