Nieuws

NBA-afdeling Centrum over visietraject: verenigd, maar verschillen worden groter

Wel of niet één beroepsgroep? Splitsen of juist samen optrekken? Wezenlijke vragen, die zo'n tachtig leden van de NBA-afdeling Centrum op 18 mei 2017 in leerhotel Het Klooster in Amersfoort te beoordelen kregen. "Laten we maar een meerderheidskabinet aanhouden."

Het is hetzelfde beeld als tijdens eerdere NBA-visiesessies. Digitalisering gaat veel banen kosten, maar de accountant blijft, zo menen ook de aanwezige accountants in Amersfoort. De meningen lopen wel uiteen als het gaat over de benodigde vaardigheden voor accountants om de toekomst aan te kunnen. Een deel is ervan overtuigd dat ze voldoende zijn toegerust. Anderen vinden het belangrijk om voortdurend open te staan voor en alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Vrouwen lijken in dat opzicht bescheidener, maar ook ontvankelijker te zijn dan mannen: "Ik ga zeker niet zeggen dat ik over voldoende competenties beschik. Het kan altijd beter", aldus één van de aanwezige vrouwelijke accountants.

Beroepsorganisatie

Ook bij de afdeling Centrum speelt de toekomst van de beroepsorganisatie zelf weer een stevige rol in de visiediscussie. Ruim 58 procent van de zaal bestaat uit samenstellers, bijna 34 procent is accountant in business. Slechts drie procent noemt zichzelf controleur.  Uit de hamvraag 'wel of niet samen optrekken' komen verschillende antwoorden. Een deel vindt dat waardevol, zeker in belangenbehartiging en het beschermen van de titel. Anderen zien liefst samenwerking waar het kan, maar tegelijk aparte zuilen voor de mbk-accountant, de samensteller en de accountant in business.

Ruim 49 procent vindt dat de verschillen tussen de bloedgroepen binnen de NBA groter worden, maar ook dat de gemeenschappelijke basis van belang blijft. Bijna 42 procent meent dat de gemeenschappelijke basis juist verdwijnt. "De mkb-accountant heeft een compleet ander beroep dan een controlerend accountant. Dat moet de NBA accepteren en de organisatie zo inrichten." 

Meer en minder

De beroepsorganisatie moet met voorrang investeren in producten en diensten, zo vindt 38 procent, gevolgd door maatschappelijk debat en belangenbehartiging (ruim 27 procent). Voor goede standaarden en goede voorlichting daarover kiest bijna veertien procent. Eén van de leden licht die keuze toe: "Goede standaarden zijn de basis van de NBA. Voor opleidingen zijn diverse andere partijen die dat prima kunnen verzorgen." Ook de keuze voor het maatschappelijk debat valt bij hem verkeerd. "Dat is pas achteraf anticiperen." Een ander kiest ook voor standaarden: "Ik wil minder regels, maar wel betere regels."

Voor opleidingen rondom ict en soft skills kiest ruim 21 procent. "Ik ben een veertiger. Ik merk dat ik ten opzichte van een twintiger achterloop." Een deelnemer toont zich kritisch. "Ik heb net deze maand vijfduizend euro aan de NBA overgemaakt. Ik zou daar graag een meetbare tegenprestatie voor terugzien."

Als er activiteiten bijkomen, moet er ook wat af, constateert NBA-directeur Berry Wammes terecht. "Wat zouden we vandaag moeten stoppen?" Geen van de genoemde activiteiten, vindt bijna 51 procent. Degenen die wel kiezen laten vooral nationale en internationale lidmaatschappen (dertien procent), regelgeving en toetsingen (tien procent) en lobby bij de overheid (tien procent) vervallen.

Koepel of splitsing

Hoe zou de beroepsorganisatie verder moeten? Maar liefst vijftig procent wil een koepel met meer zelfstandige ledengroepen. "Wat ik lastig vind", aldus één van de leden "is bijvoorbeeld dat accountants in business meegaan in de besluitvorming over beslissingen die de controlerend accountant aangaan". Daar heeft een ander wel een oplossing voor. "Waarom stemmen we niet digitaal? Dan kunnen de diverse bloedgroepen alleen stemmen over besluitvorming die hen aangaat."  

Een mkb-accountant motiveert zijn stem voor een koepel met zelfstandige ledengroepen. "Mijn grote probleem is de vraag wat een mkb-accountant nog onderscheidt van een administratiekantoor. Het antwoord ligt in de wettelijke taak. Anders kun je je beter bij de NOAB aansluiten. Mocht die taak wegvallen, dan schrijf ik me liever uit. Ik ben dus voor de koepel, omdat ik bij een splitsing te veel problemen zie opduiken. Maar mocht een koepel niet lukken, dan is splitsing altijd nog een optie." Eén van de leden verwijst naar de toezichthouder. "Een splitsing of koepel maakt niet uit, maar we moeten niet de AFM in huis halen. Die moet geen regels voor ons maken, dat kunnen we zelf wel."

Een andere deelnemer heeft naar eigen zeggen 'heel saai' gestemd. "Ik ben geen openbaar accountant meer en er mag wel wat veranderen, maar ik vind te veel diversiteit aanbrengen te ver gaan. Om in de termen van vandaag de dag te blijven: laten we maar een meerderheidskabinet aanhouden."

Het onderwerp leeft, zoveel mag gezegd worden. De komende tijd haalt de NBA, aldus directeur Wammes,  "het net nog vaker op". Zoals met een aparte sessie voor mkb-accountants op 30 mei 2017 (Veenendaal) en een themabijeenkomst over digitalisering, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van 19 juni 2017.  

Meer informatie over het visietraject is te vinden op de themapagina Beroep met toekomst op Accountant.nl.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.