Nieuws

Kamervragen over complexiteit accountantscontrole topinkomens

Kamerlid Van Engelshoven (D66) heeft Kamervragen gesteld aan de minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de klachten dat het toezicht op topinkomens te complex is.

NBA-Coziek heeft eind mei aangegeven dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) dusdanig complex is dat die voor instellingen niet meer uitvoerbaar is en accountants zich er "niet meer aan willen wagen." Van Engelshoven wil onder meer weten welke concrete stappen de minister gaat nemen samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om de uitvoerbaarheid van de controle te verbeteren.

Van Engelshoven heeft onderstaande Kamervragen op 19 juni ingezonden:

  1. Kent u het artikel ‘Accountants willen stoppen met controle topinkomens’?
  2. Was u al voor de kritiek van van de NBA-sectorcommissie-ziekenhuizen (CoZiek) op de hoogte van de complexiteit van het toezicht op de WNT?
  3. In het artikel wordt aangegeven dat uw ministerie samen met de De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op zoek gaat naar oplossingen die de uitvoerbaarheid van accountantscontrole moeten verbeteren; aan welke concrete stappen denkt u hierbij?
  4. Heeft u al nagedacht over eventuele oplossingen om de uitvoerbaarheid van de accountantscontrole met betrekking tot de Wet normering topinkomens (WNT) te verbeteren? Zo ja, kunt u uitleggen welke oplossingen dit zijn?
  5. Bent u van plan, gezien het belang van de WNT en de daarbij behorende handhaving, om de kritiek om te zetten in beleid en/of een voorstel te doen tot wetswijziging? Zo nee, kunt u een toelichting geven waarom? Zo ja, op welke manier?
  6. Wanneer bent u van plan om het wetsvoorstel WNT-III aan de Kamer aan te bieden?

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.