Nieuws

NBA ziet knelpunten bij verantwoording en controle van WNT-gegevens

De NBA wijst in een brief aan minister Hugo de Jonge van BZK op knelpunten in de verantwoording en controle van de WNT-gegevens, als gevolg van de huidige wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan. Mogelijk leidt dat tot een hausse aan verklaringen met beperking of oordeelonthoudingen. Om accountants te ondersteunen heeft de NBA een Alert uitgebracht.

Op 1 november 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de Uitvoeringsregeling WNT (Wet Normering Topinkomens) 2023 verduidelijkt ten aanzien van de openbaarmakingsverplichting van WNT-instellingen die deel uitmaken van een groep.

Uitsplitsing

In de WNT-verantwoording moeten WNT-gegevens per topfunctionaris, of in groepsverband per functie worden uitgesplitst. Dat zorgt voor vragen over de toepassing van de deeltijdfactor en het bezoldigingsbegrip, aldus de NBA. In de WNT is niet nader uitgewerkt hoe gemeenschappelijke kosten aan individuele topfunctionarissen moeten worden toegerekend en vervolgens verder aan individuele instellingen moeten worden doorbelast.

Bij de controle over 2022 kon deze onduidelijkheid worden opgelost door het buiten werking stellen van het controleprotocol voor de WNT-verantwoording rondom de groepsverantwoording. Maar voor de controle over 2023 kan het ministerie van BZK daarmee niet instemmen.

NBA Alert

Om leden te ondersteunen bij de uitvoering van het WNT-controleprotocol 2023 heeft de NBA op 12 maart een NBA Alert gepubliceerd, over de invloed van 'intra-groep detachering' op de controle van de WNT-verantwoording. De Alert bevat voorbeelden voor de uitvoering van de opdracht en de oordeelsvorming. In een bijlage zijn voorbeeldteksten voor de controleverklaring uitgewerkt.  

De NBA heeft in de brief aan de minister van BZK benadrukt dat de WNT een belangrijk maatschappelijk belang borgt. De beroepsorganisatie uit daarbij opnieuw haar zorg over de gevolgen van de door het ministerie doorgevoerde uitleg in de Uitvoeringsregeling van de WNT 2023.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.