Nieuws

NBA pleit opnieuw voor vereenvoudiging WNT

De kosten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de controle-inspanningen daarbij schieten hun doel voorbij. De WNT moet worden vereenvoudigd en de controle ervan moet zich beperken tot de algemene WNT-norm.

Dat stelt de NBA in een standpunt over de WNT op de eigen website. Volgens de beroepsorganisatie kan de WNT flink worden vereenvoudigd door de verantwoording alleen te richten op uitzonderingen en de hoogst noodzakelijke gegevens. De controle van de accountant moet zich beperken tot de algemene WNT-norm. "Hierdoor kunnen de kosten dalen, waardoor een betere balans ontstaat met het maatschappelijk nut", aldus de NBA. 

De Wet Normering Topinkomens begrenst de beloningen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector op maximaal een ministerssalaris. Maar de WNT is sinds de invoering in 2013 steeds complexer geworden door uitbreidingen, wijzigingen en overgangsrecht. Het is een "oerwoud van regels", menen experts. De gedetailleerde verantwoording en accountantscontrole leiden tot onevenredig veel controlewerkzaamheden en –kosten; ook wanneer er geen overschrijdingen van het WNT-maximum zijn.

Evaluatie WNT

De NBA heeft daarom ook in 2019 en 2020 al gepleit voor vereenvoudiging van de WNT-regels, onder meer in het kader van de wetsevaluatie in 2020. Bij de val van het kabinet Rutte III is de WNT echter controversieel verklaard en de evaluatie ervan stilgelegd. Verwachting is dat die evaluatie nu snel wordt hervat, net als de behandeling in de Tweede Kamer.

De NBA pleit er voor de accountantscontrole alleen te richten op overschrijding van het algemene WNT-maximum en het huidige stelsel met verschillende (lagere) maxima per sector en instelling over te laten aan zelfregulering. De WNT-verantwoording moet, ook in het kader van privacy, tot de hoogst noodzakelijke gegevens worden beperkt, aldus de beroepsorganisatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.