Nieuws

Experts pleiten voor vereenvoudiging Wnt

De Wet normering topinkomens (Wnt) is uitgegroeid tot een oerwoud van regels, 22 verschillende 'bezoldigingsmaxima', discussies over het begrip 'topfunctionaris' en stapeling van overgangsrecht. Ook controle op de naleving is lastig. Reden voor evaluatie van de wet. De NBA hield daarover een rondetafelsessie met experts en betrokkenen.

De NBA-werkgroep Wnt schreef eerder een conceptreactie in het kader van de wetsevaluatie van de Wnt. Volgens de werkgroep is een "onbalans" ontstaan tussen controle-eisen en daarmee gemoeide kosten enerzijds en maatschappelijk nut anderzijds. De controle heeft het karakter van "zoeken naar een speld in een hooiberg", zo wordt gesteld.

De werkgroep pleit in haar reactie voor invoering van één centraal Wnt-register en het beperken van de wettelijke normering tot het ministerssalaris. Sectorale regelingen kunnen dan worden vervangen door beloningscodes per sector. Ook moet de Wnt-grondslag beter aansluiten op al bestaande grondslagen, bijvoorbeeld door harmonisatie met het fiscale loonbegrip. Bezoldigingen op termijn, zoals pensioenpremies, moeten buiten beschouwing blijven. Ook de informatieverschaffing moet beter, meent de werkgroep.

Telefoonboek

In een rondetafelbijeenkomst met accountants, juristen en medewerkers van het ministerie van BZK over de voorgenomen NBA-reactie, bleek het gezelschap vooral voorstander van vereenvoudiging van de wet. Dat sluit aan bij de reactie van de NBA, ook om maatschappelijke kosten terug te dringen. NBA-bestuurslid Gertjan Stoker noemde de wet "belangrijk en effectief, maar niet doelmatig".

Wat het ministerie van BZK betreft is de ambitie om van een "dik telefoonboek" vol overtredingen en overschrijdingen te komen tot een dunne rapportage, met daarin alleen de echte overtreders. Na een eerste evaluatie in 2017 loopt nu de tweede wetsevaluatie, die uiteenvalt in negen deelonderzoeken. Eén daarvan is gericht op de kwaliteit van accountants bij de Wnt-controles en ligt op het bord van de Auditdienst Rijk. Het ministerie benadrukte dat het doel daarvan primair is te bezien of de wet eenduidig wordt geïnterpreteerd, "dus niet of accountants hun werk wel goed doen".

Sander Bos, voorzitter van de Wnt-werkgroep van de NBA, schetste nog eens hoe complex de wet inmiddels geworden is. Voordat je de hele regeling doorgrondt "ben je een paar jaar verder", aldus Bos. Voor accountants gaat het om omzet "waar niemand op zit te wachten", aldus gespreksleider Robert Mul van de NBA.

Handboek

De aanwezige experts deelden in grote lijnen de conclusies van de NBA-werkgroep. Daarnaast hoopten zij op een handboek Wnt en een handiger verantwoordingsmodel, dat gebruik maakt van Excel in plaats van Word. Om een handboek samen te stellen is input van betrokken collega’s uit de openbare praktijk van belang. Die gaven aan hun kennis daarvoor te willen delen.

De ooit gekozen norm van een ministerssalaris is inmiddels uitgedijd tot 22 verschillende bezoldigingsmaxima. Het teruggaan naar één bezoldigingsnorm met daarnaast sectorale codes kreeg veel instemming. Volgens werkgroep-voorzitter Bos betekent afschaffen van de huidige complexe sectorregelingen enorme winst. "Dan maak je echt meters."

De input van de experts wordt meegenomen in het definitieve advies van de Wnt-werkgroep bij de wetsevaluatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.