Nieuws

NBA: Strategie woningcorporaties in de steigers

De veranderde omgeving van corporaties vraagt om een omslag in hun denken en doen. Corporaties moeten bedrijfsmatiger opereren, willen ze overleven in de veranderende woningmarkt. Scenariodenken, professionele vastgoedsturing, inzicht in kasstromen en samenwerking met andere partijen worden steeds belangrijker. Dat stelt de NBA in een nieuwe publieke management letter ‘Sociale huur, professioneel bestuur'.

Corporaties bewegen zich in een ingewikkeld krachtenveld. De afgelopen jaren waren ze vaak bezig met hun intern functioneren. Dat was mede het gevolg van aangescherpte regelgeving vanwege  de Parlementaire Enquête Woningcorporaties en de wijziging van de Woningwet in 2015. Nu moeten zij de blik weer meer naar buiten richten, op hun kerntaken en het zo goed mogelijk bedienen van de huurder als primaire klant. “Door toezichtseisen komen corporaties amper toe aan onderzoek naar betaalbaarheid van woningen, toekomstige vraag naar woningen en het risicomanagement”, zegt NBA-bestuurslid Marc Eggermont in een toelichting in De Telegraaf.

Risicomanagement

Risicomanagement vormt een belangrijk beheersinstrument voor corporaties. Corporaties moeten aandacht hebben voor maatschappelijke risico’s en de kwaliteit van hun informatie. De eisen voor verantwoording en controle zijn de laatste jaren toegenomen; stroomlijning en focus op de toekomst kunnen hierbij helpen, aldus de NBA. Databeheer en dataverwerking behoren steeds meer tot de kern van de bedrijfsvoering, terwijl de risico’s van cybercrime toenemen. Al deze ontwikkelingen vragen om een transparante bestuurlijke verantwoording en een bijpassende rol van de accountant.

Organisaties van openbaar belang

Het kabinetsvoorstel om corporaties vanaf 2018 als organisaties van openbaar belang (oob) aan te merken zal organisatorische en financiële gevolgen hebben voor zowel de corporatie als de openbare accountant. In het huidige voorstel wordt een drempel voor de oob-status van vijftienhonderd verhuureenheden gehanteerd. Die is niet consistent met de al bestaande drempels voor de verplichte instelling van een onafhankelijke controlfunctie (2.500 eenheden) en het hebben van een auditcommissie (tienduizend eenheden). De publieke mangementletter adviseert om hier meer consistentie in aan te brengen, rekening houdend met al bestaande toezichtsinstrumenten.

De branchevereniging van woningcorporaties Aedes onderschrijft de aanbevelingen in de NBA-publicatie. “De boekhoudkosten van corporaties zijn sinds de invoering van de nieuwe wet verdrievoudigd”, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in De Telegraaf. “Allemaal geld dat besteed kan worden aan volkshuisvesting.”

» Download de publieke managementletter Sociale huur, professioneel bestuur

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.