Nieuws

Verplichting samenstellingsverklaring bij kwartaalrapportage notarissen opgeschort

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft de verplichting om een samenstellingsverklaring te overleggen bij kwartaalrapportages van notarissen opgeschort.

Dat is het gevolg van twee uitspraken van de Rechtbank Amsterdam in twee beroepsprocedures. Daarin heeft de rechtbank geoordeeld dat de verplichting om een samenstellingsverklaring te overleggen bij de kwartaalcijfers onvoldoende basis heeft in de Wet op het notarisambt (Wna).

De verplichte kwartaalrapportage voor notarissen werd in 2008 ingevoerd toen veel notariskantoren in de problemen kwamen vanwege de financiële crisis. Door de maatregel moeten grote notariskantoren vijf keer per jaar hun cijfers opsturen, inclusief accountantsverklaring. De maatregel kon rekenen op veel kritiek van notarissen, omdat het volgens hen te veel geld en tijd kost.

Het BFT zegt tegen de uitspraken in hoger beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. "Het BFT acht het opportuun om, in afwachting van een definitieve uitspraak van de Afdeling over dit vraagstuk, de verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring vanaf heden op te schorten in die zin dat het BFT vanaf heden niet van u verlangt dat u een samenstellingsverklaring overlegt bij uw kwartaalcijfers", aldus het BFT.

Vertrouwen

Kortgeleden zei de ledenraad van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie (KNB) nog het vertrouwen op in het BFT in een brief. Volgens de ledenraad is de toezichthouder onder meer "niet effectief", "niet deskundig" en werkt de toezichthouder "onnodig kostenverhogend en bureaucratisch". Ook zou het feitelijk toezicht bij derden worden gelegd, en maakt de ledenraad zich zorgen over de interne beleidsvoering en kostenbeheersing.

De kwartaalrapportage kon in de brief op veel kritiek rekenen, omdat veel notarissen het onduidelijk vinden wat er met al die financiële gegevens gebeurd. "Dat beleid, regels, richtlijnen enzovoorts steeds worden onderbouwd als te zijn afgestemd met de KNB of de NBA is volstrekt onvoldoende", staat er in de brief. Volgens de leden wordt er ook niets met hun reacties gedaan.

BFT-directeur Marijke Kaptein zei destijds tegen De Volkskrant dat  de driemaandelijkse rapportages volgens nuttig zijn. "Op basis van alleen jaarcijfers kan het BFT geen goed toezicht houden". Volgens Kaptein laten alleen kwartaalcijfers zien wanneer er een tekort is op een derdengeldrekening, omdat zo'n tekort op elk moment kan ontstaan. "Dus één keer per jaar cijfers overleggen is niet voldoende", aldus Kaptein.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.