Nieuws

Notarissen zeggen vertrouwen op in BFT

De ledenraad van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft het vertrouwen in hun toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), opgezegd.

Dat blijkt uit een brief die de ledenraad van de KNB op 18 juli aan het BFT heeft gestuurd, die het Financieele Dagblad in handen heeft. Volgens de ledenraad is de toezichthouder onder meer "niet effectief", "niet deskundig" en werkt de toezichthouder "onnodig kostenverhogend en bureaucratisch". Ook zou het feitelijk toezicht bij derden worden gelegd, en maakt de ledenraad zich zorgen over de interne beleidsvoering en kostenbeheersing.

Verder zou het BFT ook zelf de norm creëren waaraan de notarissen moeten voldoen, "veelal zonder wettelijke basis, of door ruime interpretatie van regelgeving". De voorzitter van de KNB, Jef Oomen, zegt dat hij een "andere toon" zou hebben gekozen, maar verder onderschrijft hij de inhoud van de brief.

Kwartaalrapportage

De notarissen hebben ook hun buik vol van de verplichte kwartaalrapportage, een maatregel die in 2008 werd ingevoerd toen veel notariskantoren in de problemen kwamen vanwege de financiële crisis. Door de maatregel moeten grote notariskantoren vijf keer per jaar hun cijfers opsturen, inclusief accountantsverklaring, wat volgens de leden te veel geld en tijd kost. Daarbij is het voor de notarissen onduidelijk wat er met al die financiële gegevens gebeurd. "Dat beleid, regels, richtlijnen enzovoorts steeds worden onderbouwd als te zijn afgestemd met de KNB of de NBA is volstrekt onvoldoende", staat er in de brief. Volgens de leden wordt er ook niets met hun reacties gedaan.

Verder zijn de leden ook ontevreden over het toezicht zelf. De resultaten van het toezicht zouden "mager" zijn. De risicovolle notarisorganisaties zouden ook al in beeld zijn geweest zonder alle "aanscherpingen in Beleid, Convenanten ter uitwisseling van data, meer toetsingsinstrumenten en een professionalisering van het BFT. (…) De overduidelijke voorbeelden waarbij het is misgegaan had men veelal desondanks niet in beeld."

Onzinnig

BFT-directeur Marijke Kaptein zegt tegen De Volkskrant dat het "onzinnig" is om de toezichthouder de schuld te geven van notarissen die de regels overtreden. Ook zou het BFT sinds 2006 al "heel wat rotte appels" hebben verwijderd.

Verder zijn de driemaandelijkse rapportages volgens Kaptein wel nuttig. "Op basis van alleen jaarcijfers kan het BFT geen goed toezicht houden". Volgens Kaptein laten alleen kwartaalcijfers zien wanneer er een tekort is op een derdengeldrekening, omdat zo'n tekort op elk moment kan ontstaan. "Dus één keer per jaar cijfers overleggen is niet voldoende", aldus Kaptein.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.