Nieuws

SRA corrigeert fout in eigen jaarrekening

De SRA, belangenvereniging van accountantskantoren, heeft haar eigen jaarrekening over 2016-2017 gecorrigeerd wegens een geconstateerde fout die te maken had met een softwarecontract. De organisatie reageert met een uitgebreide verklaring op berichtgeving in het FD.

Opbrengsten uit cursussen en it-diensten werden door de SRA jarenlang te vroeg als omzet geboekt, aldus het FD. Dat gaf een te positief beeld van het eigen vermogen van de kantorenorganisatie. Volgens de krant wijzigde de SRA in 2014 de wijze waarop opbrengsten uit cursussen werden verantwoord, omdat omzetten te vroeg werden genomen. Omzet uit cursussen die in een volgend boekjaar binnenkomt, wordt sindsdien ook aan dat jaar toegerekend.

Het FD stelt dat de SRA mede hierdoor moest interen op het eigen vermogen, dat tussen 2014 en 2017 daalde van ruim € 678.000 naar circa € 223.000. Dat kwam ook door mindere omzetten en de kosten van een juridische procedure van de SRA tegen de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).

Verkeerde interpretatie contract

Volgens de SRA is de geconstateerde fout in de jaarrekening in het boekjaar 2016/2017 ontdekt. Een en ander berust op een verkeerde interpretatie van een contract met een softwareleverancier, mogelijk vanwege het hanteren van een gebroken boekjaar. De betreffende fout in de periodeberekening is al vanaf 2007 in de jaarrekening aanwezig, stelt de organisatie. De fout kwam uiteindelijk aan het licht bij het wegens ziekte vervangen van de voormalige controller van de SRA. De nieuw aangestelde controller constateerde de fout en trok aan de bel.

Transparant

De SRA geeft in haar verklaring aan informatie over de fout in de jaarrekening met haar leden te hebben gedeeld. "Het SRA-bestuur is daarover transparant geweest in het bestuursverslag en de jaarrekening, de stukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van december 2017. Ook de e-mail met vragen van een op dat moment ongeruste eigenaar van een SRA-kantoor die het SRA-bestuur ontving op basis van deze stukken, is integraal gedeeld met alle leden; inclusief een antwoord op de gestelde vragen", schrijft de organisatie.

Volgens de SRA blijkt uit de contacten die het SRA-Bureau heeft met de 370 aangesloten kantoren dat er onder de verenigingsleden geen sprake is van onvrede. Tegelijk betreurt het SRA-bestuur de kwestie en omschrijven bestuur en penningmeester van de organisatie de geconstateerde fout als "zeer pijnlijk".

Eigen vermogen

Over de daling van het eigen vermogen stelt de SRA dat, na discussie in de ledenvergadering van december 2014, een stelselwijziging is doorgevoerd. Die had vanaf de jaarrekening 2014/2015 impact op het eigen vermogen. Het foutherstel rondom het softwarecontract in de jaarrekening 2016/2017 heeft een impact van 194.114 euro op het eigen vermogen, aldus de organisatie. “Het interen op het eigen vermogen vraagt het nodige aan strategisch opereren binnen het Bureau maar is, gezien de status van SRA: een vereniging zonder winstoogmerk, geen hangijzer.” De organisatie benadrukt dat een en ander niet heeft geleid tot extra contributieverhoging.

Penningmeester en accountant

In de verklaring geeft de SRA ook aan dat de destijds zittende penningmeester vanwege de kwestie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en is opgestapt. Tijdens de ALV van december 2017 is de nieuw voorgedragen penningmeester benoemd. Ook is bij die gelegenheid een nieuwe externe accountant benoemd, als opvolger van FSV Accountants uit Zaltbommel.

Het traject voor die accountantswisseling was al in 2015 ingezet. "In 2016 is er, omwille van het waarborgen van de continuïteit vanwege de plotselinge ziekte van de controller, voor gekozen om de werkzaamheden van de toen zittende accountant met een jaar te verlengen", aldus de SRA. "In 2017 heeft het SRA-bestuur na een uitgebreide selectieprocedure met 15 aanmeldingen, een nieuwe externe accountant voorgedragen voor benoeming."

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.