Nieuws

'Vernietigend rapport Deloitte over gemeente Helmond'

De gemeente Helmond heeft te maken met zeer veel tekortkomingen op het gebied van de uitvoering van taken en de controle van financiën.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad op basis van een rapport van Deloitte, de accountant van de gemeente Helmond. Volgens Deloitte valt het niet uit te sluiten dat meer gevallen van fraude bij de gemeente aan het licht komen. Vorig jaar bleek dat een frauderende chef inkoop bij de gemeente jarenlang had gefraudeerd door ruim een miljoen euro gemeenschapsgeld aan privébestedingen uit te geven. Dit zou voor een belangrijk deel het gevolg zijn geweest van bedrijfsprocessen die niet op orde waren.

Uit de managementletter van Deloitte blijkt dat er nauwelijks sprake is van interne controle. "Een belangrijke beheersmaatregel van het college in het kader van fraude(risicoanalyse) is het periodiek uitvoeren van interne controles. Over 2017 zijn er overigens nagenoeg geen (zichtbare) interne controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij benadrukken het belang hiervan", aldus Deloitte.

Uitdagingen

Deloitte zegt op basis van een nulmeting en controle een "groot aantal uitdagingen" te zien bij de gemeente in de beheersorganisatie op de onderdelen "cultuurverandering (soft controls), risicomanagement, ICT, managementinformatie, accounting, administratieve organisatie en interne beheersing. De bevindingen en aanbevelingen hebben gezien de aard en de omvang van het aantal bevindingen een hoge urgentie. Om de kwaliteit en de getrouwheid van de jaarrekening te waarborgen zullen aanvullend gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd dienden te worden Deze aanvullende controlewerkzaamheden zijn daarnaast noodzakelijk om vast te kunnen stellen dat transacties rechtmatige hebben plaats gevonden".

Oppositiepartij PvdA heeft bij een raadsvergadering een motie van treurnis ingediend tegen twee verantwoordelijk wethouders. Raadslid Mirjam van der Pijl (PvdA): "Hoe moet je hier nu vertrouwen uit putten? Een accountant is vaak voorzichtig met conclusies. De bevindingen van Deloitte liegen er echter niet om."

Wethouder Paul Smeulders van Financiën zei geschrokken te zijn van de bevindingen van Deloitte: "We hebben grote slagen te maken." Volgens Smeulders zijn de meest urgente zaken eind 2017 meteen opgepakt.

Accountantswissel

Tot en met boekjaar 2014 was Deloitte al de accountant van Helmond. In 2015 en 2016 was dat Baker Tilly Berk, maar in 2017 besloot de gemeente de relatie met BTB te beëindigen omdat het accountantskantoor "te licht" zou zijn voor de eisen die Helmond stelde. Het college stelde destijds dat Baker Tilly Berk minder uren aan overleg en de controle van de jaarstukken kon besteden dan Helmond gewend was en nodig vond. Kort daarop werd Deloitte opnieuw aangesteld als accountant.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.