Nieuws

BFT schaft verplichte samenstellingsverklaring bij kwartaalrapportage af

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) schaft de algemene verplichting voor notarissen tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers af.

Het BFT komt daarmee tegemoet aan kritiek uit de beroepsgroep. De verplichting was al sinds september 2017 opgeschort als gevolg van twee uitspraken van de Rechtbank Amsterdam in twee beroepsprocedures. Daarin heeft de rechtbank geoordeeld dat de verplichting om een samenstellingsverklaring te overleggen bij de kwartaalcijfers onvoldoende basis heeft in de Wet op het notarisambt (Wna). Het BFT kondigde destijds aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraken, maar laat dat nu vallen.

Integere cijfers

Het aanvankelijke doel van de samenstellingsverklaring was het verkrijgen van integere cijfers. "Daarnaast werd verwacht dat hiermee meer bewustheid bij de notarissen werd gecreëerd rondom de noodzaak van een juiste en volledige financiële administratie. De integere cijfers zijn nodig om tijdig tekorten op de derdenrekening te kunnen signaleren en tevens snel te kunnen onderkennen, wanneer een kantoor in een financieel kwetsbare situatie zit", aldus het BFT.

Volgens het BFT is dat doel deels bereikt, maar waren er onvoorziene bijeffecten. De verplichting ging namelijk gepaard met de mogelijkheid tot het vragen van een ontheffing, maar die aanvragen leverden een forse belasting op voor het BFT en de notariskantoren. "Het onderwerp samenstellingsverklaring werd meer en meer een beladen onderwerp. Er was veel onbegrip bij de notarissen. Zij vonden de verplichting kostbaar en zagen de meerwaarde vaak niet. Daarbij is vaak genoemd dat de samenstellingsverklaring op zich een goede verplichting zou kunnen zijn, doch nu voor veel te veel (goede) notarissen geldt. De behoefte aan maatwerk herkent het BFT. Binnen de huidige regelgeving is dat echter vrijwel onmogelijk", aldus het BFT.

Een gezamenlijke werkgroep van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het BFT zal alternatieven voor de algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring uitwerken. Een van de mogelijkheden is het creëren van een mogelijkheid tot het in specifieke, individuele situaties kunnen opleggen van de verplichting tot het overleggen van een samenstellingstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers.

Brandbrief

In augustus 2017 zei de ledenraad van de KNB in een brandbrief het vertrouwen op in het BFT. De verplichte accountantsverklaring was een van de belangrijkste punten van kritiek van de ledenraad op het BFT. Verder was volgens de ledenraad de toezichthouder niet deskundig genoeg en niet effectief. Dat zou leiden tot onnodige kosten en bureaucratie. Ook zou het feitelijk toezicht bij derden worden gelegd, en maakte de ledenraad zich zorgen over de interne beleidsvoering en kostenbeheersing.Verder zou het BFT ook zelf de norm creëren waaraan de notarissen moeten voldoen, "veelal zonder wettelijke basis, of door ruime interpretatie van regelgeving".

De voorzitter van de KNB was het destijds eens met de inhoud van de brief, maar BFT-directeur Marijke Kaptein niet. Volgens haar was het BFT wel degelijk effectief en had de toezichthouder sinds 2006 al "heel wat rotte appels" verwijderd. In het Financieele Dagblad zegt Kaptein nu dat de brandbrief een rol heeft gespeeld bij het afschaffen van de verplichte accountantsverklaring. "De brief liet duidelijk zien hoe diep de onvrede binnen de beroepsgroep zit", aldus Kaptein.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.