Nieuws

AFM doet verkennend onderzoek naar aanpak integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties

Het in kaart brengen, analyseren en beheersen van integriteitsrisico’s draagt bij aan een integere en beheerste bedrijfsvoering door accountantsorganisaties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet verkennend onderzoek bij een aantal niet-oob-kantoren.

Een goed hulpmiddel bij het in kaart brengen van integriteitsrisic's is de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), aldus de toezichthouder. Eind 2017 heeft de AFM in een brief aan alle niet-oob-accountantsorganisaties gewezen op het belang van deze analyse.

De waakhond onderzoekt nu de SIRA's van verschillende niet-oob-accountantsorganisaties. Daarvoor heeft de AFM eind mei bij een aantal niet-oob-accountantsorganisaties de SIRA opgevraagd. Deze organisaties ontvangen een terugkoppeling van de toezichthouder. Bovendien zal de AFM de goede praktijkvoorbeelden publiceren die uit het verkennend onderzoek naar voren komen. 

Naar aanleiding van de brief heeft de AFM, op uitnodiging van kantorenorganisatie SRA, presentaties gegeven over de SIRA. Daarbij is ook het verkennend SIRA-onderzoek aan bod gekomen.

Opvolging

Onderdeel van de beheersing van integriteitsrisico’s is een goede opvolging door accountantsorganisaties bij gevallen waarin één of meer integriteitsrisico’s spelen. Er kan dan sprake zijn van een incident dat verplicht en direct aan de AFM gemeld moet worden. Op de AFM-website is hierover een interpretatie gepubliceerd.

Kantoren die twijfelen over het al dan niet moeten melden van een bepaald geval kunnen daarover contact opnemen met de afdeling Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving van de AFM, via wta@afm.nl. Ook voor vragen over de SIRA heeft de toezichthouder een mailadres ingesteld: AOintegriteit@afm.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.