Nieuws

AFM en DNB zetten externe deskundigen in bij bestuurderstoetsingen

Toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) starten deze zomer met een pilotproject, waarbij externe deskundigen worden ingezet bij bestuurderstoetsingen. De pilot heeft ook betrekking op oob-accountantsorganisaties.

De externe deskundigen zijn aangesteld ter verbetering van de onafhankelijkheid, professionaliteit en het draagvlak voor het beoordelingsproces van bestuurders. Gekozen is voor kandidaten die beschikken over boardroomervaring of het perspectief van de boardroom in het toetsingsproces kunnen inbrengen, aldus AFM en DNB.

De externe deskundigen worden ingezet op alle soorten aanvangstoetsingen. Vanuit die rol worden zij ook betrokken bij de lopende geschiktheidstoetsingen voor beleidsbepalers van oob-accountantsorganisaties, stelt de AFM in een toelichting.

De toezichthouders geven met de inzet van externe deskundigen invulling aan één van de aanbevelingen van de commissie Ottow, die eerder onderzoek deed naar de wijze waarop het toetsingsproces wordt uitgevoerd. De pilot wordt na een jaar geëvalueerd.

Deskundigen

De AFM betrekt drie externe deskundigen bij het toetsingsproces: Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering Rijksuniversiteit Groningen), Hans van der Noordaa (commissaris en oud-ceo Delta Lloyd) en Ewoud Goudswaard (commissaris, oud-ceo ASN Bank en tot 1 september interim cco Volksbank). Stoker was zelf eerder lid van de commissie Ottow.

Bij DNB worden Pauline van der Meer Mohr, Ludo Wijngaarden en Johan van Hall als externen betrokken bij het toetsingsproces. Van der Meer Mohr is onder andere commissaris bij EY.

AFM en DNB betrekken de externen bij de uitvoering van personentoetsingen, waaronder het voeren van toetsingsgesprekken. Daarmee krijgen ze inzage in het toetsingsdossier en nemen ze actief deel aan het toetsingsgesprek en de daarop volgende oordeelsvorming. Ook gaan zij een aantal aanvangstoetsingen op papier beoordelen. Het staat de externe deskundigen ook vrij om gevraagd en ongevraagd advies op het toetsingsproces te geven.

Vertrouwenspersoon

Advocaat Joost Italianer is door beide toezichthouders gevraagd op te treden als externe vertrouwenspersoon. Italianer is expert op het gebied van compliance en marktmisbruik en onder meer lid van het Hof van Discipline, de beroepsinstantie in advocatentuchtzaken van de Nederlandse Orde van Advocaten. De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld als sprake is van een procedureel conflict of van een klacht over de bejegening.

DNB heeft daarnaast een externe voorzitter benoemd voor de hoorcommissie in de bezwaarfase tegen besluiten over bestuurderstoetsingen. De AFM kent al langer een externe voorzitter van die hoorcommissie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.