Nieuws

'Klimaatakkoord bevat opvallend weinig fiscale onderdelen'

Het Nederlandse Klimaatakkoord leidt tot een groot aantal maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen, maar het is opvallend dat het akkoord weinig fiscale onderdelen bevat.

Dat zegt Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie EUR en partner bij Deloitte Belastingadviseurs. In een opinie in het Financieele Dagblad betoogt Kavelaars dat het goed zou zijn om stevig in te zetten op fiscale maatregelen die het gedrag sturen: "Een mooi voorbeeld daarvan waren de diverse fiscale faciliteiten voor ‘groene’ auto’s die een milieuvriendelijk wagenpark hebben opgeleverd, zij het tegen een heel hoge budgettaire prijs."

Ook ziet Kavelaars graag maatregelen die geld opleveren voor uitgaven die energie- en milieubesparend zijn. "Of die kunnen worden aangewend om een verschuiving in de belastingmix te realiseren, met name gericht op het minder zwaar belasten van arbeid."

Kavelaars vindt het ook opmerkelijk dat de recente Fiscale Vergroeningsbrief van de staatssecretaris van Financiën hier niets over zegt. "Uiteraard gaat die over de plannen met milieu- en energiebelastingen, maar alleen als uitwerking van hetgeen daarover in het Regeerakkoord is opgenomen. Dat is jammer, want het Klimaatakkoord lijkt een uitgelezen mogelijkheid te bieden om met een gedegen blauwdruk te komen voor een energie- en milieuvriendelijk fiscaal stelsel."

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.