Nieuws

Accountants waarschuwen voor uitvoering WNT in zorgsector

Uitvoering van een aanpassing van de Wet normering topinkomens (WNT) stuit in de zorg op problemen. Accountants trokken daarover aan de bel. De minister van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurde de Kamer op 21 januari een brief  over uitvoeringsproblemen met de WNT in de zorg. Over die problemen is in oktober 2018 overleg gevoerd met verschillende partijen, waaronder het accountantsberoep.

De betrokken accountants stellen dat de werkingssfeer van de WNT zeker voor kleine zorgpraktijken niet altijd even duidelijk is. Vooral het tegengaan van ontwijking van de wet door onderaannemers in de zorg is reden voor een wijziging van de wet. Ook zulke onderaannemers moeten onder de werkingssfeer van de WNT worden gebracht, maar de criteria hiervoor zijn nog niet altijd helder.

Aanpassing

De gesignaleerde uitvoeringsproblemen zijn reden voor de minister om opnieuw naar het wetsvoorstel voor aanpassing van de WNT te kijken. Samen met het accountantsberoep houdt VWS nu de toepassing van de wetswijziging voor de zorg tegen het licht. Inbreng komt daarbij ook vanuit de NBA-werkgroep WNT, waarmee wordt bijgedragen aan de 'Blauwe Brigade' van de beroepsorganisatie, die zich richt op heldere en werkbare regelgeving.

Verwachting is dat een aangepast wetsvoorstel van de WNT uiterlijk in het najaar aanhangig wordt gemaakt.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.