Nieuws

De Brauw verliest kort geding over geheimhouding inzake Imtech

Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft een kort geding tegen de curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech verloren. De advocaten eisten dat de curatoren een deel van de adviezen van het advocatenkantoor aan een aantal oud-bestuurders van Imtech geheimhouden.

De rechter vindt niet dat De Brauw aannemelijk heeft gemaakt dat curatoren van Imtech 'essentiële' grondbeginselen uit de advocatuur schenden door bepaalde informatie over Imtech openbaar te maken. Volgens De Brauw zouden onder meer de VEB, KPMG en een aantal oud-bestuurders van Imtech vertrouwelijke adviezen van het advocatenkantoor hebben bemachtigd doordat de curatoren die adviezen "op straat gooien" of voornemens zijn dat te doen. De rechter bevestigt dat er afspraken zijn over geheimhouding van bepaalde documenten, maar oordeelt wel dat de curatoren die documenten mogen delen met "aan Imtech verbonden personen". Daarnaast wijst de rechter erop dat de curatoren de rechtsopvolgers zijn van Imtech, waardoor "het maar de vraag is in hoeverre" het advocatenkantoor de curatoren kan verplichten de documenten geheim te houden.

Bij het kort geding eind november zeiden de curatoren dat zij menen dat De Brauw vier (voormalige) partners ‘op een oneigenlijke manier’ in bescherming probeert te nemen. De curatoren proberen namelijk sinds begin dit jaar 4,5 miljoen euro terug te vorderen van De Brauw, omdat advocaten in de laatste weken voor het faillissement excessief zouden hebben gedeclareerd voor de adviezen. De curatoren hebben in dat verband ook tuchtklachten ingediend tegen twee voormalige en twee huidige partners van De Brauw. De Brauw zou volgens de curatoren proberen de tuchtzaken te hinderen door nu geheimhouding te eisen van een deel van hun adviezen aan Imtech.

Zowel De Brauw als de curatoren van Imtech zeggen tegen het Financieele Dagblad blij te zijn met de uitspraak. Volgens De Brauw bevestigt de rechter namelijk dat er afspraken zijn gemaakt over geheimhouding waar de curatoren zich aan dienen te houden. De curatoren laten weten dat zij blij zijn dat het vonnis hen de mogelijkheid geeft om de tuchtprocedures tegen de vier (voormalige) partners van De Brauw door te zetten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.