Nieuws

Ovran vangt bot bij minister Hoekstra

Minister Hoekstra van Financiën is het niet eens met de stelling van de Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) dat het NBA-bestuur niet aan de voorwaarden van artikel 12 Wab voldoet.

Dat schrijft de minister in een brief aan OvRAN, die begin dit jaar een brief aan de minister heeft gestuurd waarin zij de minister vragen om naleving van artikel 12, zesde lid, van de Wet op het accountantsberoep (Wab) af te dwingen. Volgens de OvRAN is het bestuur van de NBA geen evenwichtige afspiegeling van het accountantsberoep.

Hoekstra is het daar niet mee eens. "Het beeld dat het NBA-bestuur niet aan de voorwaarden van artikel 12 van de Wab voldoet herken ik niet. Deze bepaling beoogt niet dat de bestuurssamenstelling een exacte afspiegeling is van de beroepsgroep, maar dat sprake is van voldoende vertegenwoordiging zodat de verschillende belangen voldoende worden meegenomen in de afwegingen van het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen: vijf RA’s, één AA en één RA/AA. Twee leden, waaronder de voorzitter zijn werkzaam bij een BigFour-kantoor. Twee leden, waaronder de plaatsvervangend voorzitter zijn werkzaam in het MKB. De overige leden zijn accountant in business, intern accountant en overheidsaccountant. Mede gelet op het feit dat een meerderheid van de leden van de NBA RA is, ben ik van mening dat de NBA met deze bestuurssamenstelling niet in strijd met het recht handelt", aldus Hoekstra.

Rechterlijke procedures

De minister zegt ook bekend te zijn met de lopende rechterlijke procedures van de OvRAN. "Vanwege het feit dat een procedure nog loopt, laat ik mijn inhoudelijke zienswijze hierover in deze brief achterwege. Wel breng ik onder uw aandacht dat alle rechterlijke uitspraken die vooralsnog zijn gedaan, hebben bevestigd dat de huidige publieke organisatie van het accountantsberoep rechtmatig is. Er is vanuit het rechtmatigheidsaspect voor mij geen aanleiding om de huidige beroepsorganisatie tegen het licht te houden."

Hoekstra wijst erop dat een publiekrechtelijke beroepsorganisatie als de NBA zorgt voor een eenduidige standaard voor accountants. "Een voor de gehele accountancysector geldende basis van publieke waarborgen is gerechtvaardigd en van belang. Het zijn in de eerste plaats de effectiviteit van deze waarborgen en de publieke functie van de accountant die mijn aandacht hebben. Voorop staat dat de NBA moet bijdragen om de kwaliteit van het accouritantsberoep te vergroten en hoog te houden. Dat laatste is ook de reden dat ik onlangs de Commissie Toekomst Accouritancysector heb ingesteld, zoals u ongetwijfeld bekend is. Het advies van deze commissie zal aanleiding kunnen zijn tot nieuwe ingrepen", aldus Hoekstra.

 

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.