Nieuws

NBA-handreiking 1141, 'Data-analyse bij de controle' definitief

De NBA heeft NBA-handreiking 1141, 'Data-analyse bij de controle' gepubliceerd.

Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren ('doing things differently') tot herontwerp van de controle ('doing different things'). Gezien de vragen vanuit de praktijk hoe dit past in de controlestandaarden, heeft de NBA Handreiking 1141 ontwikkeld. Deze handreiking gaat over de toepassing van data-analyse bij een controle binnen de context van de huidige Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en biedt de accountant voorbeelden en uitleg van een aantal begrippen met als doel de accountant te ondersteunen bij het effectief inzetten van data-analyse bij controles van verschillende omvang.

Een eerste conceptversie van de handreiking is medio 2018 aan de leden ter consultatie aangeboden. De verkregen input is verwerkt in de actuele versie. De aanpassingen waren met name van tekstuele aard. In deze eerste officiële versie ligt de nadruk op de toepassing van data-analyse: beginnen bij het begin, zodat de handreiking ook voor 'beginners' goed leesbaar is.

Uit de consultatie kwam tevens de vraag naar boven om recente ontwikkelingen tijdig te melden. De NBA-handreiking is daarom opgezet als een 'levend document', wat inhoudt dat het document regelmatig geactualiseerd zal worden met recente ontwikkelingen en inzichten. Bij de verdere ontwikkeling van de handreiking zullen de respondenten van eerdere consultatieronde(s) betrokken worden.

» NBA-handreiking 1141, 'Data-analyse bij de controle: uitdagingen en vooral kansen'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.