Nieuws

Inrichting 'design labs' NBA bijna rond

De inrichting van de 'design labs' van de NBA is vrijwel rond. Voor de drie design labs, die werken aan de inrichting van faculties, communities en 'fellowship' van de organisatie, zijn kerngroepen ingericht. Ook de opdrachtformulering is vastgesteld, zo meldt de NBA.

De drie kerngroepen werken in de zomermaanden een aantal vraagstukken rondom de nieuwe governance van de beroepsorganisatie uit. Die vraagstukken worden daarna met leden gedeeld via 'klankbordgroepen'. Voor elk design lab is hiervoor inmiddels een online platform ingericht, waarop discussie kan plaatsvinden en ideeën en kennis worden gedeeld.

Vertrekpunt voor de inrichting van de design labs is de input die is opgehaald tijdens de NBA Open-sessies dit voorjaar en tijdens de creatieve conferentie van 17 juni. De taakopdracht voor de design labs is inmiddels vastgesteld en gepubliceerd op het nieuwe online platform. Dat moet duidelijker maken waarmee de design labs zich de komende weken bezighouden.

Design labs

Het design lab Faculties richt zich op het uitwerken van spelregels voor de vier faculties die in de nieuwe inrichting van de beroepsorganisatie zijn bedacht. De vier faculties moeten dienen als 'centra voor beroepsontwikkeling' en sluiten aan bij de vakgebieden waar leden zich op richten: audit & assurance, accounting & reporting, business & management en ethiek. Die laatste faculty is verplicht voor alle leden. De bestaande ledengroepen komen te vervallen.

Vanuit de kerngroep voor Faculties wordt gewerkt aan de doelstellingen en principes van kennisontwikkeling, de wijze van ledenbetrokkenheid, de verhouding en verbinding met andere partijen (ook extern) en de relatie tot de pbo-taken van de NBA. Ook moet de kerngroep zorgen voor een reglement en een bestuursprofiel.

Het design lab Communities richt zich primair op de randvoorwaarden die gelden voor alle communities: doelstellingen, concrete output (producten) en de rol van de NBA. Elke community krijgt een programmaraad. Communities komen tot stand op initiatief van leden zelf, op basis van een thema, sector of regionale verbondenheid.

Het nieuwe design lab Fellowship richt zich op versterking van het 'clubgevoel' dat NBA-leden moet verbinden. Tijdens de NBA Open-sessies is aangegeven dat leden behoefte hebben aan een onderling netwerk en ook meer bescherming verwachten vanuit de beroepsorganisatie. Daarbij is onder meer de opzet van een 'smoelenboek' met bijbehorende competenties gesuggereerd. De kerngroep werkt in eerste instantie aan nadere invulling van het begrip fellowship en doet daarvoor ook een beroep op de klankbordgroep.

Alle drie de kerngroepen geven aan open te staan voor een goede Nederlandse benaming. Leden worden opgeroepen zich aan te melden voor een klankbordgroep en zo hun stem te laten horen. 

Samenstelling kerngroepen

De bemensing van de kerngroepen is nagenoeg rond. De bezetting is als volgt:  

  • Design Lab Communities: Arthur van Bemmel, Lukas Burgering, Rob Leensen, Ivan Pouwels, Thomas van Tiel en Leon Zoetekouw. Programmamanagers NBA: Jeroen Buchel en Robert Mul
  • Design Lab Faculties: Daco Daams, Joris Joppe, Annelies Kleijsen, Coen Reinders, Erica Steenwijk, Endymion Struijs, Arjen Sukkel en Reinier Veld. Programmamanagers NBA: Irene Kramer en Carl Roest
  • Design Lab Fellowship: Luc Boonen, Marjon van Eggelen, Charlotte Gringhuis, Hans Prikken, Bianca Reekers en Jan Willem Taams. Programmamanagers NBA: Erica Looren de Jong en Monique Stulemeijer.

Uitgangspunt voor de design labs is om in september te rapporteren aan  het NBA-bestuur. In oktober wordt de stand van de governance opnieuw met leden gedeeld tijdens een tweede creatieve conferentie.

Blog Harm Mannak

Algemeen directeur Harm Mannak van de NBA geeft in een tweede blog op NBA Open aan erkentelijk te zijn voor alle bijdragen die tot nu toe zijn ontvangen. Volgens hem is het "een uitdaging om in een paar maanden tijd een geheel nieuwe structuur te ontwerpen, waarin de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar wordt gestimuleerd, waarin beroepsgenoten elkaar ontmoeten en ondersteunen, waarin veiligheid niet een soft begrip is, maar helpt om leiderschap te tonen en gezag op te bouwen".

Mannak benadrukt dat het nu zaak is de uitgesproken verwachtingen van leden samen te voegen met "met wat de samenleving en de wetgever van ons verwachten" en daarin "een goede balans" aan te brengen.

Ga naar het NBA Open-platform 

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.