Nieuws

KPMG: 'Onvoldoende oog voor klimaatrisico’s op de beurs'

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben onvoldoende oog voor de klimaatrisico’s die zij lopen. Vooral bedrijven in niet-financiële sectoren onderkennen in beperkte mate de belangrijkste klimaatrisico’s die zij lopen met hun activiteiten.

Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder AEX-genoteerde bedrijven. Risico's die onderschat worden zijn bijvoorbeeld de fysieke risico’s van extreem weer en de gevolgen hiervan, zoals overstromingen, orkanen en droogte. Maar bedrijven onderschatten juist ook de mogelijke transitierisico’s die een groenere economie met zich meebrengt. Het onderschatten van de klimaatrisico’s kan volgens het onderzoek aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven, zoals verlies van inkomsten, snel in waarde dalende bezittingen en hogere operationele en aansprakelijkheidskosten.

Extreem weer

Volgens KPMG beschouwt meer dan de helft van de bedrijven extreme weersomstandigheden niet als een van de belangrijke financiële risico’s die de onderneming loopt. "Dat is opvallend omdat de meeste bedrijven, ongeacht de branche waarin zij opereren, zelf of via hun keten op verschillende locaties actief zijn en dus te maken hebben met deze risico’s", zegt Wim Bartels, partner bij KPMG Sustainability.

Alleen bedrijven in de olie- en gassector zijn bedacht op de klimaatrisico’s die van invloed zijn op hun financiële prestatie, vanwege de mogelijke gevolgen voor de strategie, reputatie en aansprakelijkheid. Volgens Bartels zijn de bedrijven in deze sector zich bewust van de invloed van CO2-beprijzing en het feit dat de wijze waarop zij met het klimaat omgaan gevolgen kan hebben voor consumentenvoorkeuren. "Dit komt natuurlijk voort uit de toenemende aandacht van overheden voor de fossiele-energiesector in de beweging naar een CO2-neutrale economie en de toenemende eisen van aandeelhouders om te voldoen aan de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD) of de strategie in lijn te brengen met de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs", aldus Bartels.

Lange termijn

Als bedrijven wel klimaatrisico’s erkennen, dan blijken ze vooral risico’s te hebben geïdentificeerd die zichtbaar zijn of een korte termijn invloed hebben. Een blik op de lange termijn ontbreekt. Bartels: “Klimaatrisico's zijn bij uitstek langlopend en niet-lineair. Dat betekent ook dat de risico’s zeer onzeker zijn, zowel in termen van waarschijnlijkheid als impact. In dat opzicht verschillen zij ook van de meeste traditionele bedrijfsrisico's. De meeste bedrijven richten zich vooral op klimaatrisico's die al een impact hebben gehad op het bedrijf of zichtbaar zijn geweest in de media."

Voor de langere termijn missen bedrijven volgens Bartels met name transitierisico's, de risico’s die bedrijven lopen als gevolg van de beweging naar een groene economie en de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de waarde van bedrijfsbezittingen. Deze risico’s zijn met name het gevolg van veranderend klimaatbeleid, strengere milieuwetgeving, nieuwe technologie en veranderingen in het gedrag van consumenten die het gevolg zijn van een samenleving die minder CO2 uitstoot. Bartels: "Aanpassing is niet altijd eenvoudig en vraagt dus om tijdige voorbereiding op die veranderende wereld. Tegen de tijd dat de risico’s realiteit zijn geworden zal het te laat zijn."

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.