Nieuws

Ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties in 2018

FIU-Nederland heeft vorig jaar 57.950 ongebruikelijke transacties verdacht verklaard, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro, een record. Accountants meldden veel meer ongebruikelijke transacties dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de FIU-Nederland, dat op 23 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nog nooit ontving de FUI-Nederland zo veel meldingen over ongebruikelijke transacties. De 753.352 meldingen in 2018 zijn een record. De FIU schrijft de groei met name toe aan de implementatie van de Vierde Antiwitwasrichtlijn. Instellingen moeten sinds de wetswijziging alle transacties met door de Europese Commissie aangewezen risicolanden melden.

In het voorstel Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 dat begin dit jaar is geconsulteerd is overigens het voorstel opgenomen om deze objectieve indicator te laten vervallen.

Zonder de aanpassing van de wetgeving zou het aantal zijn uitgekomen op 394.743, schrijft de financiële-inlichtingendienst in het jaarverslag. Dat is nog altijd een stijging van ongeveer 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee zet de trend van een gestaag toenemend aantal meldingen door. In totaal verklaarde de FIU-Nederland 57.950 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro.

Accountants

Accountants hebben de weg terug omhoog gevonden. Nadat zij in 2017 iets minder ongebruikelijke transacties meldden dan in 2016 kwam dit aantal in 2018 uit op 1879 (exclusief 108 meldingen met betrekking tot de nieuwe objectieve indicator), een stijging van bijna 63 procent. Ook notarissen en advocaten zijn weer meer gaan melden; belastingadviseurs meldden daarentegen juist minder.

De meldingen zijn afkomstig van 281 accountants; het aantal meldende accountants nam ook weer toe; datzelfde geldt voor de notarissen, belastingadviseurs en advocaten.

Het aantal door accountants gemelde transacties dat verdacht werden verklaard steeg minder hard, van 238 naar 306, een toename van 29 procent. Het aantal verdachte transacties kan overigens niet één-op-één worden vergeleken met het aantal ongebruikelijke transacties in datzelfde jaar, omdat het verdacht verklaren niet in hetzelfde jaar hoeft te vallen als de melding.

Thema corruptie

Corruptie was een van de thema's van FIU-Nederland in 2018. Als voorbeeld hiervan noemt de inlichtingendienst het accountantsproject, dat werd uitgevoerd in samenwerking met het OM, het Anti Corruptie Centrum (ACC) van de FIOD, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een aantal accountantskantoren.

"Het doel hiervan is om meer oog te hebben voor ongebruikelijke transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie door de accountancy. De FIU-Nederland heeft aan de hand van voorkomende casussen bemerkt dat accountants doorgaans direct zicht hebben op mogelijke corruptie indien zij de kenmerken daarvan beter weten te herkennen", aldus de FIU. Uit dit project zijn uiteindelijk zeven strafrechtelijke onderzoeken voortgekomen naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.