Nieuws

Tweederde bedrijven mist deadline informatieplicht energiebesparing

22 duizend bedrijven hebben voor 1 juli aan de overheid laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen, terwijl dit er volgens de overheid ongeveer 50 tot 60 duizend hadden moeten zijn.

Dat meldt de Rijksoverheid. Vanaf 1 juli is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende maatregelen genomen worden. De Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer, is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG), en is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht uit de jaren negentig. Destijds werd het verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die vijf jaar terugverdientijd hebben. Om bedrijven en instellingen hierbij te kunnen ondersteunen en om de afspraken uit het Energieakkoord te halen is in samenwerking met het bedrijfsleven en het bevoegd gezag de informatieplicht voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen bedacht.

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 bedrijfsvestigingen via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze verplichting komt voort uit de Informatieplicht energiebesparing. Daarnaast staan nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden, meldt de overheid. Met name de laatste weken is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de informatieplicht sterk gestegen, mede dankzij de nodige oproepen. Naar verwachting blijft die stijging ook na 1 juli zichtbaar.

Analyse

Uit een eerste analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de populairste maatregelen zijn. Volgens de overheid zijn dit energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.

De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Niet alle 125 duizend bedrijfsvestigingen die boven die verbruiksgrenzen zitten, zijn informatieplichtig. Onder andere de ETS-bedrijven, deelnemers aan de MJA3 en glastuinbouw vallen er niet onder. Daarnaast hoeft een groot deel van de inrichtingen pas 5 december te rapporteren, omdat zij ook auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Gemeentes en omgevingsdiensten hebben nog geen volledig inzicht in het precieze aantal inrichtingen dat moet rapporteren.

Dwangsommen

Via het digitaal loket van RVO.nl kunnen ondernemers meer informatie krijgen over rendabele energiebesparende maatregelen voor hun specifieke situatie. De gemeenten zien toe op toezicht en handhaving van de informatieplicht en zijn bevoegd om dwangsommen op te leggen. Vanaf 2 juli 2019 kunnen de gemeenten en omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij RVO.nl. De informatie uit de rapportages gebruiken zij om te controleren of voldaan wordt aan deze plichten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen gemeenten aanvullende vragen hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl moeten dat alsnog doen. Zij kunnen voor vragen terecht op de websites www.rvo.nl/informatieplicht en www.wattjemoetweten.nl.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.