Nieuws

Overeenstemming NBA met algemeen directeur

Het bestuur van de NBA laat weten dat met algemeen directeur Harm Mannak overeenstemming is bereikt over een vaststellingsovereenkomst, waarmee de samenwerking tussen de NBA en Harm Mannak in onderling overleg is beëindigd.

Op 13 december 2019 werd door het bestuur bekend gemaakt dat de wegen van Harm Mannak en NBA zich zouden scheiden. Die conclusie en het onderzoek dat daaraan ten grondslag lag, doen niets af aan het feit dat de samenwerking tussen de NBA en Harm Mannak tot eind september 2019 tot tevredenheid van beide partijen is verlopen en Harm Mannak belangrijk heeft bijgedragen aan het veranderingsproces binnen de NBA.

In december werd aangegeven dat over een vaststellingsovereenkomst werd overlegd. Dat overleg heeft nu geleid tot overeenstemming. De gemaakte afspraak valt volledig binnen de WNT-regeling, zal vanzelfsprekend in de jaarrekening worden opgenomen en omvat een vertrekvergoeding van € 61.500, een tegemoetkoming in de kosten van juridische ondersteuning tot € 28.750 en het volgen van een reeds eerder toegezegde, maar nog niet genoten opleiding door de algemeen directeur. De overeenkomst is per heden, 15 januari 2020, van kracht geworden.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.