Nieuws

KPMG moet controledossier PaperlinX aan curator geven

KPMG heeft tot 26 februari de tijd om de controledossiers over vijf boekjaren van PaperlinX te verstrekken aan de curatoren. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam vorige week gezegd.

Lex van Almelo

Opmerkelijk is dat KPMG op de zitting niet wilde toezeggen dat het vrijwillig zou voldoen aan een eventuele veroordeling. Voor de kortgedingrechter is dat reden om een dwangsom van 5000 euro te verbinden aan elke dag dat KPMG in gebreke blijft, met een maximum van één ton. De Accountantskamer had de twee controlerend accountants vorig jaar nota bene gewaarschuwd en berispt, omdat zij weigerden mee te werken met de curatoren en met de forensisch accountants van Grant Thornton die het oorzakenonderzoek uitvoeren.

Zelfde opdrachtgever

De controlerend accountants hebben sinds boekjaar 2009-2010 vijf maal een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekeningen van Paperlinx Netherlands (PPX NL), waarin de financiële gegevens van werkmaatschappij Paperlinx bv werden geconsolideerd. PPX NL had 98 procent van de aandelen in de werkmaatschappij. PPX NL was een dochter van PaperlinX Holdings.

De werkmaatschappij, PPX NL en PPX Holdings gaan in 2015 failliet. De werkmaatschappij heeft andere curatoren dan NL en Holdings. Als de curator van de werkmaatschappij KPMG vraagt om informatie en medewerking aan het oorzakenonderzoek weigert het kantoor, omdat de werkmaatschappij formeel niet de opdrachtgever was. De Accountantskamer vindt dat geen valide argument, omdat werkmaatschappij en PPX NL materieel gezien één zijn en de curatoren van de drie failliete vennootschappen nauw samenwerken. De accountants zijn het hier niet mee eens en hebben hoger beroep aangetekend.

De curatoren van de andere vennootschappen hebben de accountants inmiddels ontheven van de geheimhoudingsplicht, maar de accountants blijven weigeren, omdat zij schadeclaims vrezen. Kort na uitspraak van de Accountantskamer vragen de curatoren van de werkmaatschappij KPMG opnieuw vergeefs om informatie en uitleg. KPMG weigert, omdat de uitspraak van de Accountantskamer "geen zelfstandige verplichting om mee te werken" inhoudt. Een volgend verzoek van de curatoren wuift de advocaat van KPMG ook weg, want:

  • op twee punten (de cashpool en de continuïteit) is niet duidelijk wat de curatoren precies willen weten;
  • op een ander punt (de securitisatie) bestrijdt KPMG dat het de curatoren onvoldoende heeft geïnformeerd;
  • en de vragen over de oorzaken heeft het kantoor afdoende beantwoord.

Vertragingstactiek

In kort geding eisen de curatoren de complete controledossiers van KPMG. De rechtbank wijst die vorderingen toe (op woensdag 29 januari in een nog niet gepubliceerd vonnis). KPMG moet een digitale of papieren kopie verstrekken van het volledige controledossier uit de vijf boekjaren, waarbij de voorzieningenrechter voor de zekerheid aangeeft welke informatie daar in ieder geval toe behoort.

De rechtbank verwerpt alle argumenten waarmee KPMG zich verweert. Het vindt dat het kantoor "de wereld op zijn kop" zet als het beweert dat de curatoren geen spoedeisend belang zouden hebben bij het kort geding. De rechtbank ziet juist het verweer van KPMG als "een poging om het onderzoek van de curatoren wederom te vertragen".

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.