Nieuws

Convenant informatie-uitwisseling AFM en BFT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarin staan afspraken over de uitwisseling van informatie bij het toezicht op accountants.

Het convenant is op 25 mei gepubliceerd in de Staatscourant.

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en de waarborging van de integriteit van het financiële stelsel.

"Het in het belang van het integriteitstoezicht is dat het BFT toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen aan de AFM kan verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de Wta-toezichttaak en dat de AFM toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen kan verstrekken aan het BFT voor zover dit dienstig is voor het versterken van de integriteit van de financiële markten of accountantsorganisaties", zo staat in het convenant.

De informatie-uitwisseling tussen de AFM en het BFT is mogelijk door een wijziging van de Wwft per 1 januari 2020. In het samenwerkingsconvenant tussen AFM en BFT zijn de formele afspraken vastgelegd die voor de informatie-uitwisseling vereist zijn. Het convenant wordt elke twee jaar geëvalueerd.

» Samenwerkingsconvenant AFM en BFT

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.