Nieuws

GT-onderzoek: Grote twijfel of risicomanagement voldoende is geactualiseerd

De duidelijke noodzaak voor het verbeteren van draaiboeken bij calamiteiten/risicogebieden wekt grote twijfel over de actualiteit risicomanagement in Nederland. Dit blijkt uit de elfde editie van het jaarlijkse commissarissen benchmarkonderzoek van Grant Thornton.

Aan het onderzoek, in het tweede en derde kwartaal van 2019 uitgevoerd door Board in Balance en prof. dr. Herbert Rijken, werkten 207 commissarissen en 62 leden van rvb's/directies, rvc-secretarissen en internal auditors mee. De resultaten worden in vier deelrapporten gepubliceerd.

Draaiboek

Uit het onderzoek blijkt dat voor nagenoeg alle onderzochte calamiteiten het hebben van een draaiboek beslist nodig is. Naast de 'standaard' calamiteiten als brand, levering van defecte producten en handelen in strijd met de privacywetgeving zijn onder andere ook terrorisme, het onverwacht wegvallen van de ceo, cybercrime en de principes van duurzaam ondernemen opgenomen.

De praktijk is dat deze draaiboeken er in veel gevallen niet in de gewenste mate zijn of soms zelfs afwezig, of dat respondenten veronderstelden dat er een draaiboek was maar niet wisten hoe het stond met de actualiteit ervan. De breedst gedeelde verbeterwensen zijn die bij draaiboeken voor het verongelukken van de ceo en van de rvc-voorzitter, publiek optreden van een klokkenluider en handelen in strijd met de principes van duurzaam ondernemen en negatieve publiciteit.

Belangrijkste risico's

De respondenten zien strategie, informatiebeheer, digitalisering, grote eenmalige projecten, reputatie en betrouwbaarheid van de financiële rapportage als belangrijkste van de 25 onderzochte risico's. Onderaan staan onder andere de risico's die samenhangen met inkoop, samenwerken met ketenpartners en milieu/klimaat.

De respondenten hebben in het algemeen een voorkeur voor een uitspraak van de internal auditor over de onderzochte risico's boven die van externe accountant, behalve als het gaat om de betrouwbaarheid van de financiële rapportages en sommige financiële risico's.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.