Nieuws

Risicoanalyse wordt verplicht voor benoeming van bestuurders

Voordat een nieuwe bestuurder in een gemeente, provincie of waterschap wordt benoemd, moet straks een risicoanalyse worden gemaakt. Die verplichting wordt opgenomen in de nieuwe Wet bevorderen integriteit, die minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken (BZK) wil invoeren.

De meeste provincies, gemeenten en waterschappen kijken al naar mogelijke risico's en kwetsbaarheden van kandidaat-bestuurders, zoals zakelijke belangen en nevenfuncties. Met de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur gaat die vrijwilligheid eraf.

In de wet is ook opgenomen dat bestuurders geen financiƫle belangen mogen hebben die botsen met hun taak. Van een bestuurder wordt verwacht vanuit zijn of haar ambt het algemeen belang te behartigen. Bepaalde financiƫle belangen kunnen onverenigbaar zijn met die functie.

"Een goed en betrouwbaar openbaar bestuur op alle niveaus in Nederland is het hoogste goed", vindt demissionair minister De Jonge. "Dat vraagt ook om duidelijke spelregels die helpen daarvoor te zorgen."

Pakket

De nieuwe wet is onderdeel van een pakket aan maatregelen om integriteit van bestuurders te borgen. Zo is in april de nota Integriteit openbaar bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is aangekondigd dat voor het eerst in twintig jaar de integriteitsregels voor ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers verder worden verstevigd.

Een handboek Integriteit voor gemeenten, provincies en waterschappen volgde in mei. Dat moet decentrale overheden, politieke partijen en politieke ambtsdragers helpen bij het bevorderen van hun integriteitsbeleid en maakt duidelijk wat wel of niet is toegestaan.

Het voorstel van De Jonge wordt ter consultatie voorgelegd aan beroeps- en belangenverenigingen in het openbaar bestuur en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook anderen kunnen tot 16 februari 2024 online reageren op het voorstel.

Bron: ANP/Rijksoverheid

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.