Nieuws

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Als vervolg op de twee eerdere noodpakketten komt het kabinet met een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. Het kost circa 11 miljard euro en loopt tot in 2021.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij, aldus het kabinet, reden waarom vanaf 1 oktober diverse lopende steunmaatregelen worden verlengd. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn.

De krimp in Nederland is kleiner dan in onze buurlanden, maar hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt, blijft onzeker, aldus het kabinet. Het nieuwe pakket heeft daarom een langere duur. Tegelijk kunnen niet alle bedrijven overeind gehouden worden en zijn niet alle banen en opdrachten te garanderen. Nieuwe maatregelen moeten bedrijven stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

Maatregelen

De maatregelen in het nieuwe pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen op Prinsjesdag.

De NOW-regeling voor ondernemers wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Ook de Tozo-regeling (inkomensondersteuning zelfstandigen) wordt met negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

De TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb) wordt opnieuw ingezet; het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. en in die periode geleidelijk afgebouwd.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. 

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van twee miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit (150 miljoen euro) en reserveert 300 miljoen euro om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.

Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft 255 miljoen euro vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Aanvullend sociaal pakket

Omdat veel mensen hun baan kwijtraken in de komende tijd trekt het kabinet ook geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Daarnaast komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing en gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim 1 miljard euro uit.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het verlengde steun- en herstelpakket op 28 augustus aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden terecht op rijksoverheid.nl/steunpakket.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.