Nieuws

SZW en adviseurs samen eens over derdenverklaring

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de NBA, NOAB, RB en SRA zijn het eens geworden over de derdenverklaring voor de NOW 1-regeling.

De derdenverklaring is vereist voor ondernemers en organisaties die in het kader van de NOW-1 een voorschot  van € 20.000 tot € 100.000 hebben aangevraagd, of een uiteindelijke subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 zullen ontvangen.

De verklaring is het resultaat van langdurig overleg tussen de partners NBA, SRA, RB en NOAB enerzijds en het ministerie van SZW anderzijds. Gezamenlijk is gezocht naar manieren om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Minister Koolmees van SZW heeft de derdenverklaring in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. In de brief, waarin de minister ook nader ingaat op de uitwerking van NOW-3, bedankt hij de partijen voor de "constructieve bijdragen om samen te zorgen voor deze derdenverklaring".

Goed nieuws

Volgens NBA-voorzitter Marco van der Vegte is de beschikbaarheid van de verklaring "goed nieuws" voor veel mkb-ondernemers. "Juist deze groep heeft het zwaar te verduren gehad door de corona-pandemie. Ze kunnen nu snel zo'n verklaring gaan vragen bij hun accountant of financieel professional en dan is het ook duidelijk of ze het voorschot helemaal kunnen houden, of dat ze zelfs nog kunnen rekenen op een extra slotbetaling."

Het voorschot, door het UWV verstrekt, bedroeg 80 procent van maximaal 90 procent van de loonkosten. Op basis van de derdenverklaring kan de resterende 20 procent ook worden uitgekeerd. "Als je het financieel zwaar hebt en je denkt nog geld te goed te hebben, dan zou ik in oktober op de stoep gaan staan bij je accountant of financieel professional, want vanaf 7 oktober kan de derdenverklaring worden ingediend", aldus Van der Vegte.

Level playing field

In het desbetreffende segment van de NOW-1 is 1,9 miljard euro uitgekeerd aan circa 34.000 ondernemers en organisaties. In de derdenverklaring zijn maatregelen opgenomen die fraude en fouten zo veel mogelijk moeten voorkomen. Daarmee is het publiek belang gediend, zo stelt de NBA. In een toelichting in De Telegraaf benadrukt Van der Vegte dat het gaat om publiek geld waarover ook publiek verantwoording moet worden afgelegd.

De werkzaamheden die staan voorgeschreven voor  een accountant of financieel professional (de 'derde deskundige') zijn gelijk; er is sprake van een level playing field. Het UWV doet steekproeven om de subsidietoekenningen en de derdenverklaringen te controleren.

De derdenverklaring bevat een overzicht van de interacties tussen de deskundige derde en de aanvrager van een subsidie. Daarbij geeft de aanvrager inzage in de administratie waaruit de omzetdaling en de loonsom blijken. Als eventueel geconstateerde afwijkingen niet zijn aangepast mag de verklaring niet worden afgegeven door de derde deskundige.

Op 9 september kwam de NBA met informatie over de accountantsproducten voor het segment met hogere subsidies. De consultatie van de bijbehorende standaarden is inmiddels afgerond; op basis van de reacties wordt gewerkt aan de finale versies.

Op 14 oktober organiseert de beroepsorganisatie voor haar leden opnieuw een NBA Helpt-webinar, ditmaal specifiek over de derdenverklaring. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.