Nieuws

Raad voor Toezicht NBA onderzoekt betrokkenheid accountants bij NOW-subsidie voor voetbalclubs

De Raad voor Toezicht van de NBA gaat een thematisch onderzoek uitvoeren naar de betrokkenheid van accountants bij de uitvoering van de subsidieregeling NOW1 bij Betaald Voetbal Organisaties (BVO's).

Alleen al in de eredivisie ontvingen voetbalclubs over de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW1) zo'n 25 miljoen euro voorschot aan NOW-gelden.

Vanaf het najaar van 2020 tot aan de zomer van 2021 heeft de NBA gesproken met de externe accountants van de voetbalclubs, met de KNVB en de brancheorganisaties voor BVO's, over de juiste uitvoering van de subsidieregeling NOW1.

Na afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de NBA een uitleg gepubliceerd op de eigen website, over het omzetbegrip en het verwerken en toerekenen van sponsorgelden bij gestaakte competities van sportverenigingen.   

Standpunt

De Raad voor Toezicht heeft meerdere signalen gekregen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat accountants het NBA-standpunt hierover niet altijd hebben gevolgd. "Gelet op de maatschappelijke relevantie van de subsidieregeling en het belang van een goede beroepsuitoefening, heeft de raad besloten tot een thematisch onderzoek", zo meldt de NBA.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het NBA-standpunt is gevolgd en de motivatie in situaties waarin van dat standpunt is afgeweken. Het onderzoek start met gegevensverzameling bij de betrokken accountantskantoren en wordt begin 2024 afgerond.

Raad voor Toezicht

De Raad voor Toezicht heeft tot taak om namens het bestuur toezicht te houden op de beroepsuitoefening door accountants. Dit doet de raad onder meer door het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen bij accountantspraktijken. In oktober deed de raad nog verslag van de uitkomsten daarvan.

Daarnaast heeft de Raad voor Toezicht de mogelijkheid om een thematisch onderzoek uit te voeren, zoals in dit geval.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.